f Prezentacija Protokola o vodi i zdravlju - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Prezentacija Protokola o vodi i zdravlju

20.11.2012

U skladu sa svojim strateškim opredeljenjima vrednostima EU, Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja prezentuje Protokol o vodi i zdravlju (uz Konvenciju o korištenju i zaštiti prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera) u Subotici, 22. novembra 2012. godine, sa početkom u 12 časova, u prostorijama Regionalnog Arhus centra Subotica (Trg cara Jovana Nenada 15). Sa posebnom pažnjom i svesni značaja usmenog informisanja javnosti o ratifikaciji ovog međunarodnog dokumenta i njegovog značaja za Srbiju, Tim predstavnika nadležnih ministarstava, NVO sektora i ostalih učesnika u procesu bi, uz podršku kancelarije OEBS Beograd, predstavio cilj i značaj Protokola za Srbiju i zajedničku želju da ovaj dokument postane dostupan široj javnosti. 

Program bi se sastojao od integrisanih prezentacija  predstavnika nadležnih ministarstava: zdravlja, životne sredine, prirodnih resursa, vodoporivrede, zatim predstavnika NVO sektora i predstavnika mladih (youth participants), koji su uključeni u međunarodni proces  životne sredine i zdravlja od 4. Ministarske konferencije (Budimpešta 2004). 

Cilj  promocije jeste pravovremeno informisanje šire javnosti, o značaju ratifikacije Protokola, kao i definisanje prioritetnih aktivnosti, koje će biti primenjene na lokalnom nivou, nakon ratifikacije.

Imajući u vidu činjenicu da je Protokol o vodi i zdravlju od izuzetnog nacionalnog interesa, smatramo da je unapređenje upravljanja i motivisanje lokalne i zainteresovane javnosti za proces donošenja odluka, značajno u vezi sa unapređenjem i održivosti procesa.

Cilj Protokola je da se na svim odgovarajućim nivoima, kako u nacionalnom tako i u prekograničnom i međunarodnom  kontekstu, zaštiti zdravlje i dobrobiti ljudi u okviru održivog razvoja, kroz unapređenje upravljanja vodom, uključujući zaštitu vodenih ekosistema, a putem prevencije, suzbijanja i smanjenja oboljenja uzrokovanih neispravnom vodom. 

Podzemne i površinske vode su obnovljivi resursi, sa ograničenom sposobnošću oporavka od negativnih aktivnosti ljudi, pa je važno istaći da je održivo upravljanje hidrološkim ciklusom ključno, kako za ispunjavanje potreba ljudi, tako i za zaštitu prirodnih resursa i životne sredine. 

Kroz otvorenu interaktivnu panel diskusiju učesnika, očekujemo razmenu informacija i fokusiranje problema u vezi sa aktivnostima koje se odnose na ovu tematiku.

Radi ostvarenja osnovnog cilja, na promociji očekujemo  priustvo predstavnika koji se bave problematikom zatite voda, održivog korišćenja voda i zaštitom zdravlja ljudi u odnosu na ispravnost vode, predstavnike nadležnih loklanih institucija, inspekcija, predstavnike mas medija kao i ostale zainteresovane javnosti.

Povratak...