f Informacije iz Uprave za trezor - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Informacije iz Uprave za trezor

05.12.2012

Nakon jučerašnjeg dopisa Ministarstvu finansija i privrede, koje je u veoma kratkom roku podržalo preko 120 organizacija, Građanske inicijative su dobile zvaničnu informaciju iz Uprave za trezor da udruženja nisu u obavezi da otvaraju posebne namenske račune kod Uprave za trezor za sredstva koja im se prenose iz budžeta.

U zvaničnom dopisu koji je juče poslat Građanskim inicijativama navodi se:

...u vezi Primedbe na Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu od 4, decembra 2012. godine, koja se odnosi na obavezu iz člana 5. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu, da su korisnici javnih sredstava kojima se vrši prenos sredstava iz budžeta dužni da otvore poseban namenski račun, kao i na Uputstvo Uprave za trezor broj 401-1354-16/12-001-010 od 20, novembra 2012. godine koje se odnosi na obavezu upisa korisnika javnih sredstava u Registar korisnika javnih sredstava koji vodi Uprava za trezor, obaveštavamo Vas da udruženja građana kao nevladine organizacije, nisu u obavezi da se registruju kao korisnici javnih sredstava, samim tim nisu ni u obavezi da otvaraju posebne namenske račune kod Uprave za trezor za sredstva koja im se prenose iz budžeta.

Kako na osnovu člana 4. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu, Ministar na osnovu predloga Uprave za trezor, utvrđuje spisak korisnika javnih sredstava, smatramo da nije potrebno menjati u Primedbi navedene odredbe Zakona."

Zahvaljujemo se svima koji su podržali dopis kog su Građanske inicijative poslale ministarstvu i time doprineli brzoj i po sektor organizacija civilnog društva, adekvatnoj reakciji Ministarstva finansija i privrede:

1. Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS)
2. Proaktiv Niš
3. Pravo Gore Beograd
4. Forum za razvoj civilnog društva Kragujevac
5. EPuS Kraljevo
6. Althea Beograd
7. Gej lezbejski info centar Beograd
8. Advokat Dragan Pjevač
9. Remont nezavisna umetnička Asocijacija Beograd
10. Inicijativa za demokratsku tranziciju Beograd
11. Generator Vranje
12. Centar za razvoj civilnog društva Zrenjanin
13. Centar za evroatlanske studije Beograd
14. Omladina JAZAS-a Požarevac
15. EKOLOŠKI POKRET SREMSKA MITROVICA
16. NACIONALNA ASOCIJACIJA ZA EKOTURIZAM „EKOTURIZAM SRBIJA" Sremska Mitrovica
17. KULTURNI FORUM Sremska Mitrovica
18. Udruženje za razvoj ruralnog i eko turizma "Bač u srcu Bačke" Bač
19. KEK „Iskon" Bač
20. "KREATIVNA RADIONICA" - KRALJEVO
21. Centar ZIVETI USPRAVNO Novi Sad
22. Resurs centar Leskovac
23. "Zeleni krug" Bački Petrovac
24. Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda Novi Pazar
25. Adventistička razvojna i humanitarna agencija ARDA Beograd
26. Autonomni zenski centar Beograd
27. Timocki Omladinski Centar - TOC Zaječar
28. Omladina JAZASa Zaječar
29. Zajedno zajedno Beograd
30. YUCOM Beograd
31. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji Beograd
32. Beogradski centar za ljudska prava Beograd
33. Centar za praktične politike Beograd
34. Centar „Novi svet"
35. Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti ULUPUDS Beograd
36. Građanska čitaonica "LIBERGRAF" Užice
37. Sonja Mavrenski
38. Zemunski mali umetnički centar - ZMUC Beograd
39. ACADEMICA - Akademska grupa Beograd
40. Dijalog Valjevo
41. Forum žena Prijepolja
42. Centar za razvoj neprofitnog sektora Beograd
43. Beogradski ekoloski centar Beograd
44. Centar za ravnomerni regionalni razvoj CenTriR
45. Novosadski humanitarni centar Novi Sad
46. Centar za ljudska prava-Niš
47. Prijatelji dece Zemuna Beograd
48. Udruženje građana Vido
49. Grupa 484 Beograd
50. Aleksandar Gubaš
51. Odbor za ljudska prava Leskovac
52. Centar za prava deteta Beograd
53. Centar za samostalan zivot OSI Srbije Beograd
54. Udruženje filmskih glumaca Srbije
55. Otvoreni klub Niš
56. Centar za metodiku Novi Sad
57. ...IZ KRUGA Beograd
58. Društvo ovlašćenih zastupnika u osiguranju Srbije
59. Entuzijasti Kučevo
60. ISAC fondacija Beograd
61. NVO Iskra Loznica
62. Inicijativa za društvenu odogovornost
63. Nezavisno drustvo novinara Vojvodine
64. Udruženje samohranih majki Niš
65. Novosadska novinarska škola Novi Sad
66. Užicki centar za prava detata Užice
67. Komitet znanja Srbije Beograd
68. Queeria centar Beograd
69. Centar za novu politiku Beograd
70. Centar osoba sa invaliditetom Beograd
71. UG Ukrštanje Novi Sad
72. Društvo za razvoj kreativnosti Aleksinac
73. GF Panonija Novi Sad
74. ENECA -Economic Expert Community Association
75. UG Romsko srpskog prijateljstva STABLO Kragujevac
76. Pestalozzi Children's Foundation Beograd
77. Foto klub "Leskovac" Leskovac
78. Suadeo Čačak
79. Udruženje Forum civilne akcije FORCA Požega
80. Prijtelji dece Srbije Beograd
81. Savez učitelja Republike Srbije
82. Organizacija za promociju aktivizma OPA
83. Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada - NAPOR
84. Независни женски центар
85. Saveza paraplegičara i kvadriplegičara Srbije
86. Pokreta gorana Novog Sada
87. Evropski pokret u Srbiji
88. NVO NEXUS - Vranje
89. Evropska Vojvodina Novi Sad
90. RADIO ZLATOUSTI SRPSKE RPAVOSLAVNE EPARHIJE SUMADIJSKE Kragujevac
91. "AS" Centar za osnaivanje mladih PLHIV
92. KIC ,, PRALIPE,, PIROT
93. Centar za integraciju mladih Beograd
94. Centar za razvoj agrobiznisa Horgoš
95. Klub " TEATAR" Prijepolje
96. Association of Business Women Vision Kragujevac
97. Centar lokalne demokratije LDA Niš
98. CODR RES POLIS
99. Udruženje Distroficara Niš
100. Puls Niš
101. Centar Petrovaradin
102. Udruženje Nepušački edukativni centar-RP Kragujevac
103. PAAD Centar
104. Centar za obrazovne politike Beograd
105. Udruzenje Prevent Novi Sad
106. Organizacija kreativnog okupljanja OKO
107. Centar za prava zena u Vrscu-Vrsac
108. Eko Kung Fu College
109. NVO POLIS FEST Subotica
110. Beogradska otvorena škola
111. Nemačko udruženje Bela Crkva
112. Pokret za Belu Crkvu
113. Organizacija za razvoj i saradnju dece i omladine "Psycho invest" Bela Crkva
114. KUD Batajnica
115. Savez izviđača Srbije
116. Prijatelji dece opštine Novi Beograd
117. Omladinski kreativni centar iz Jagodine
118. Udruženje roditelja slepe i slabovide dece Srbije
119. F O R U M - N i š
120. UNIJA ZA ORGANSKU POLJOPRIVREDU SRBIJE EKOplus
121. Savez organizacija amputiraca Srbije
122. Sportsko obrazovni centar Rom Mladenovac
123. Beogradska otvorena škola

Izvor: http://www.gradjanske.org/page/news/sr.html?view=story&id=5977&sectionId=1

Povratak...