f Obaveštenje za javnost - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Obaveštenje za javnost

20.01.2014

Služba GUSubotica  za zaštitu životne sredine i održivi razvoj donela je rešenje i na sajtu www.subotica.rs postavila obaveštenje o donetoj saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta : Izgradnja kompleksa benzinske stanice na lokaciji Preradovićeva i Petefi Šandora.

U cilju obaveštavanja zainteresovane javnosti tekst Rešenja dostupan na adresi:

http://www.subotica.rs/sr/4903/oglasi

Izvor: http://www.subotica.rs/

 

Povratak...