f Slovenija i Bugarska pred sudom zbog otpada - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Slovenija i Bugarska pred sudom zbog otpada

31.01.2014

Evropska komisija je odlučila da izvede Sloveniju i Bugarsku pred Evropski sud pravde jer ne poštuju propise EU o odlaganju otpada čime ugrožavaju zdravlje svojih građana i životnu sredinu.

Slovenija, iako je rekla da će to učiniti, nije očistila dve deponije od opasnih materija iz metalurško-hemijske industrije Cinkarna u Celju, dok Bugarska ni posle četiri i po godine od isteka roka nije zatvorila deponije koje nisu u skladu sa standardima EU. Evropska komisija je u januarskom paketu odluka o kršenju evropskih propisa u zemljama članicama donela ukupno 134 odluke, od kojih se 7 odnosi na izvođenje pred Evropski sud pravde.

Evropska komisija je izrazila zabrinutost jer Slovenija nije rešila pitanje dve deponije na koje se odlaže opasan otpad iz Cinakrne Celje. Jedna deponija se nalazi samo 500 metara od centra Celja a druga nedaleko od mesta Bukovžlak, saopštila je 22. januara Komisija.

Na deponijama se nalaze velike količine zgađenog zemljišta a na obe lokacije je registrovan visok nivo toksičnih teških metala, dodaje se u saopštenju.

Komisija je prvo pokrenula proceduru zbog kršenja propisa protiv Slovenije u novembru 2012, a mišljenje je dala u junu 2013. Slovenija je priznala razmere problema i potrebu da se pitanje deponija reši. Obavestila je Komisiju o planovima za rešavanje pitanja deponija dostavivši i vremenski raspored za uklanjanje otpada.

Slovenija, međutim, nije poštovala plan pa je Komisija odlučila da zbog dugog perioda tokom koga su krše propisi, prisustva teških metala na deponijama i opasnosti koje to predstavlja po ljudsko zdravlje i životnu sredinu da tu članicu EU izvede pred Sud pravde.

Komisija je navela da je Slovenija prekršila Okvirnu direktivu o otpadu i Direktivu o deponijama.

Komisija je izrazila zabrinutost jer Bugarska nije zaštitila građane od posledica lošeg upravljanja otpadom, odnosno jer, i pored upozorenja iz Brisela, nije zatvorila deponije koje nisu skladu propisima EU o odlaganju otpada. Prema Direktivi o deponijama, članice su morale da zatvore deponije koje nisu u skladu sa standardima EU do 16. jula 2009.

Po isteku tog roka, Komisija je pisala Bugarskoj zatraživši da je izvesti o usklađenosti sa propisima EU.

Prema podacima koje su dostavile bugarske vlasit, 130 deponija nije radilo u skladu sa evropskim propisima. Zbog sporog napretka Komisija je odlučila da u aprilu 2012. pokrene prostupak zbog kršenja propisa protiv Bugarske, jer su još 124 takve deponije i dalje bile otvorene.

Izvor: http://www.ekologija.rs/slovenija-i-bugarska-pred-sudom-zbog-otpada

 

Povratak...