f Obaveštenje o donetom rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu projekta: PRENAMENA POSTOJEĆIH MAGACINSKIH OBJEKATA U PROIZVODNI POGON ZA OBRADU POLUPROIZVODA OD STAKLA U FINALNI PROIZVOD - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Obaveštenje o donetom rešenju da nije potrebna procena uticaja na životnu sredinu projekta: PRENAMENA POSTOJEĆIH MAGACINSKIH OBJEKATA U PROIZVODNI POGON ZA OBRADU POLUPROIZVODA OD STAKLA U FINALNI PROIZVOD

17.02.2014

Gradska uprava Grada Subotica donela je rešenje da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta PRENAMENA POSTOJEĆIH MAGACINSKIH OBJEKATA U PROIZVODNI POGON ZA OBRADU POLUPROIZVODA OD STAKLA U FINALNI PROIZVOD, na katastarskoj parceli 11028 ko Donji grad, grada Subotica.

Rešenje se u celosti može preuzeti na adresi http://www.subotica.rs/sr/4903/oglasi.

Izvor: http://www.subotica.rs/sr/4903/oglasna-tabla

Povratak...