f Vodotok Peka u Majdanpeku zagađen smećem - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Vodotok Peka u Majdanpeku zagađen smećem

07.03.2014

Na zahtev građana, nezadovoljnih što se u reku Pek, koja prolazi kroz Majdanpek, baca svakojako đubre, uz pomoć ovdašnjeg Rudnika bakra (RBM) i lokalne samouprave, organizovana je akcija čišćenja ovog zlatonosnog vodotoka.

Uz đubre, ogromne količine mulja i otpada koji su se tu godinama taložili, angažovanjem radnika JP „Za puteve i građevinsko zemljište“, dobrim delom su uklonjeni, pa će reka biti čistija i brža, a grad uređeniji. Međutim, na trajnom rešenju ovog problema će tek morati da se radi, jer je neophodna velika i skupa intervencija na kanalizacionoj mreži.

- Pek je ovakav zato što ne funkcioniše kanalizacija, a posebno fekalna pumpna stanica, usled čega dolazi do izlivanja u reku - kaže Duško Banković, v. . direktora JKP „Komunalac“.

Zbog godinama taloženog otpada reka je usporila tok, a problem izrastao u jedan od najvećih komunalnih u gradu. Dejan Vagner, predsednik opštine Majdanpek, naglašava da taj problem ne može da se reši bez rekonstrukcije kanalizacione mreže i zamene kolektora.

Izvor:http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:481465-Vodotok-Peka-u-Majdanpeku-zagadjen-smecem

Povratak...