f Obaveštenje GU Služba za zaštitu životne sredine i održivi razvoj Subotica - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Obaveštenje GU Služba za zaštitu životne sredine i održivi razvoj Subotica

27.03.2014

Gradska uprava Grada Subotica objavljuje: OBAVEŠTENJE o javnom uvidu, javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu.

 

Nosilac projekta DOO «CHEMONA –LAB» Subotica, Lošinjska bb podneo je zahtev za davanje saglasnosti na Studiju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta IZGRADNJA POGONA ZA FORMIRANJE I PAKOVANJE TEČNIH DETERDŽENATA I SREDSTAVA ZA DEZINFEKCIJU na katastarskoj parceli 14482ko Novi grad.
Podaci i dokumentacija iz zahteva nosioca projekta mogu se dobiti na uvid u prostorijama Službe za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, II sprat Gradske kuće, soba 226 u periodu od 28.03.2014 do 22.04.2014.godine.
U skladu sa članom 6. Pravilnika o postupku javnog uvida , prezentaciji i javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl glasnik RS» br.69/05) zainteresovani organi, organizacije i javnost za vremne trajanja javnog uvida mogu podneti primedbe u pisanom obluiku gradskoj upravi – Službi za zaštitu životne sredine i održivi razvoj. 
Javna rasprava i prezentacija održaće se 23.04.2014 godine u prostorijama Gradske kuće
II sprat - soba 226 sa početkom u 12 časova.
Izvor: http://www.subotica.rs/sr/4903/oglasna-tabla

Povratak...