f AC SU - Poziv na skup - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

AC SU - Poziv na skup

01.04.2014

Veliko nam je zadovoljstvo da Vas pozovemo na skup „Transparentnim finansiranjem organizacija civilnog društva do većeg poverenja građana i građanki“, koji organizuje Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije u saradnji sa EU IPA 2011-2013. projektom „EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom“ i Regionalnim Arhus centrom Subotica. 

Skup će se održati 15. aprila 2014. godine u sali 213 na prvom spratu Otvorenog univerziteta Subotica (Trg cara Jovana Nenada 15) sa početkom u 11 časova. 

Na skupu će biti predstavljani ključni nalazi drugog po redu „Godišnjeg zbirnog izveštaja o utrošku sredstava koja su kao podrška programskim i projektnim aktivnostima obezbeđena i isplaćena udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva iz javnih sredstava Republike Srbije u 2012. godini“, koji je Vlada Republike Srbije usvojila 28. januara 2014. godine. Ovaj Izveštaj predstavlja analizu podataka dobijenih od organa republičkog, pokrajinskog i lokalnog nivoa, koji su tokom 2012. godine pružali finansijsku i nefinansijsku podršku udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva. 

Cilj skupa je unapređenje procesa izveštavanja lokalnih samouprava o dodeljenoj podršci udruženjima i drugim organizacijama civilnog društva i unapređenje njihovih postojećih praksi u procesu transparentnog finansiranja organizacija civilnog društva.

Izveštavanje ovog tipa radi se u cilju jačanja sistema fiskalne odgovornosti i informisanja šire javnosti o svrsishodnosti utroška javnih sredstava, u cilju podsticanja integriteta i odgovornosti u radu državnih organa i organa lokalnih samouprava, jačanja poverenja građana u njihov rad, ali i u rad udruženja i drugih organizacija civilnog društva.

Na drugom delu skupa predstavnicima lokalne samouprave biće predstavljena unapređena metodologija na osnovu koje će biti prikupljani podaci o dodeljenoj podršci organizacijama civilnog društva u 2013. godina.

Pozivamo predstavnike organizacija civilnog društva da uzmu aktivno učešće na skupu kako bi komentarima i diskusijom dodatno unapredili procedure finansiranja organizacija civilnog društva iz budžeta lokalnih samouprava.

Molimo vas da prijave za učešće dostavite na e-mail adresu sanja.atanaskovic@civilnodrustvo.gov.rs ili na telefon 011-3139-072, do 11. aprila 2014. godine.

Povratak...