f AC SU - Obaveštenje o javnoj raspravi - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

AC SU - Obaveštenje o javnoj raspravi

07.04.2014

Obaveštavamo sve zainterosvane da će se u petak, 11. aprila, održati dve javne rasprave o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta BAZNA STANICA MOBILNE TELEFONIJE „SU-Somborski put (VELPRO) – SU71/SUU71” na adresi Batinska br. 94, Subotica.

Javne rasprave će se održati u prostorijama Službe za zaštitu životne sredine, II sprat Gradske kuće, soba 226, sa početkom u 12 i 14 časova.

 

Povratak...