f Obaveštenje o podnetom zahtevu za izdavanje dozvole za sakupljanje, transport i skladištenje metalnog otpada - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Obaveštenje o podnetom zahtevu za izdavanje dozvole za sakupljanje, transport i skladištenje metalnog otpada

16.04.2014

Gradska uprava Grada Subotica OBAVEŠTAVA da je SZR „ČETIRI SLOŽNA BRAĆA" Subotica, Rolana Romena br.2 podneo zahtev za izdavanje dozvole za sakupljanje, transport i skladištenje metalnog otpada na lokaciji Ferenca Bodrogvarija br.71 u Subotici.

Rešenjem ove Službe operateru SZR" ČETIRI SLOŽBA BRAĆA" izdata je dozvola za sakupljanje i transport metalnog otpada 21.06.2012.godine.

Uvid u dokumentaciju i zahtev dostavljen ovoj Službi 24.02.2014, a dopunjen 7.04.2014 godine, može se izvršiti radnim danima počev od 8.04.2014 do 15.04.2014.godine na II spratu Gradske kuće - soba 226 u Službi za zaštitu životne sredine i održivi razvoj.

Izvor: http://www.subotica.rs/sr/4903/oglasna-tabla

Povratak...