f Poziv na radionicu "Priprema budžeta projekata za prijavu na konkurse EU 2014-20 - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Poziv na radionicu "Priprema budžeta projekata za prijavu na konkurse EU 2014-20

16.04.2014

EuroEdu centar Beograd u saradnji sa Akademijom za evropsko pravo Ljubljana i RR&CO. Knowledge Centre d.o.o. - Slovenija, i Privrednom komorom Beograd, organizuje radionicu PRIPREMA BUDŽETA PROJEKTA ZA PRIJAVU NA KONKURSE EU 2014 - 20, IZVEŠTAVANJE I REVIZIJA. 
Glavni cilj radionice je upoznavanje učesnika sa sistemom finansijske i administrativne koordinacije prilikom sprovođenja projekata finansiranih iz EZ fondova. U tom pogledu, upoznaćete se sa vrstama troškova koji se sufinansiraju od strane Evropske Zajednice i naučiti šta trebamo znati i uraditi da troškove opravdamo. Nakon završetka rada radionice, razumećete šta Vas sve čeka na putu da obećana sredstva na kraju i dobijete: kako pripremiti efikasan budžet, kako voditi i dokazivati troškove, kako se kvalitetno pripremiti za reviziju i kako priču započetu prijavljivanjem projekta na konkurs sprovesti do srećnog kraja. Ključna stvar koju treba naučiti je da dobijanje potvrde o sufinansiranju projekta sa strane ugovarača nije kraj priče, nego tek početak, te shvatiti da za uspešno dobijanje bespovratnih sredstva Evropske Zajednice treba znati i ovu drugu stranu priče.

PROGRAM  

Pozdrav organizatora

Razumevanje finansija na projektima kao ključ do uspeha kod dobijanja bespovratnih sredstava EU

ü   Na kratko o programu Horizon 2020

ü  Tipovi aktivnosti u projektima istraživanja i razvoja te stope sufinansiranja

ü  Opravdani i neopravdani troškovi u programima istraživanja i razvoja

ü  Troškovi projekta

ü  Planiranje i priprema budžeta za partnera i za projekat

ü  Kriterijumi evaluacije budžeta

Dokazivanje i priprema dokumentacije osiguravaju nam da odobrena bespovratna sredstva ne treba vraćati

 

ü  Efikasno vođenje troškovne dokumentacije

ü  Priprema (finansijskih) izveštaja

ü  Revizija

KOTIZACIJA I MATERIJALI

ü  Kotizacija: 18.900,00 dinara +20% PDV 

ü  Popusti:   10% popust za dva učesnika; za 3 i više 15% popust

ü  10% popust za prijavu do 19.4.2014! 

ü  Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

ü  Materijali za radionicu su u štampanoj i elektronskoj verziji.  

ü  Besplatan pristup do interneta.

WEB ADRESA -  PRIJAVA ZA RADIONICU
Elektronska prijava: http://www.euroeducentar.eu PRIJAVA ZA  DOGAĐAJ

Putem faksa na broj :++386 (0)59711413
Putem pošte nasloviti na: Akademija za evropsko pravo, Dunajska cesta 156, Ljubljana
Putem e-maila:  prijava@euroeducentar.eu ili evropska.akademija@gmail.com 
Prijavu možete poslati  do 23. aprila 2014 .

 

UPLATA
Kotizaciju možete uplatiti na poslovni račun:

250-1340000505770-57  00 23042014

EUROEDU CENTAR d.o.o. BEOGRAD

Sedište firme: Beograd, Mirijevski venac 47

Poreski broj (PIB) : 107615355

Matični broj:20837063 

Izvor: http://www.euroeducentar.eu/

Povratak...