f Unapređenje saradnje lokalnih samouprava sa OCD - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Unapređenje saradnje lokalnih samouprava sa OCD

06.01.2015

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, u saradnji sa programom EU Tehničke podrške organizacijama civilnog društva (TACSO) organizuje niz od deset dvodnevnih seminara za predstavnike opština na teritoriji Republike Srbije na temu „Unapređenje saradnje lokalnih samouprava sa organizacijama civilnog društva i transparentno budžetsko finansiranje njihovih aktivnosti“, u periodu od januara do aprila 2015. godine.

Seminari se realizuju u okviru projekta „Podsticajno okruženje za razvoj civilnog društva“, uz podršku Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID) u Republici Srbiji. Na seminarima će se predstavnici lokalnih samouprava detaljno upoznati sa obavezama u okviru primene Smernica za uključivanje organizacija i civilnog društva u proces donošenja propisa („Sl. Glasnik RS“ br. 90/14), i sprovođenja konkretnih koraka kada su u pitanju informisanje, savetovanje i uključivanje organizacija civilnog društva u svakodnevni rad lokalnih samouprava.
Takođe, predviđeno je upoznavanje sa propisima koji regulišu proces transparentnog budžetskog finansiranja programa i projekata organizacija civilnog društva, i konkretnih koraka u procesu definisanja ciljeva javnih konkursa, kriterijuma, procesa selekcije, odabira projekata i praćenja njihove primene.Više informacija o seminarima i procesu prijavljivanja možete kontaktirati Jovanu Timotijević na broj telefona 011/3113-895 ili putem e-mail adrese jovana.timotijevic@civilnodrustvo.gov.rs.

Izvor:http://civilnodrustvo.gov.rs/vesti/unapredenje-saradnje-lokalnih-samouprava-sa-organizacijama-civilnog-drustva-i-transparentno-budzetsko-finansiranje-njihovih-aktivnosti/

Povratak...