f Biomasa-energetska budućnost Srbije - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Biomasa-energetska budućnost Srbije

18.01.2015

Srbija bi do 2030. godine, gde god može, trebalo bi da zameni uobičajena goriva, ugalj, naftu i mazut, obnovljivim energentima odnosno peletom ili briketima.

Za njihovu proizvodnju postoji veliki a neiskorišćen potencijal, izjavila je sekretar Odbora za životnu sredinu u Stalnoj konferenciji gradova i opština Ljubinka Kaluđerović.

Korišćenje obnovljivih energenata moglo bi da donese značajne uštede i poboljša ekonomski i socijalnu sliku Srbije, smatra ona. 

"Ukoliko ne promenimo nešto u dosadašnjem načinu organizovanja grejanja tokom zime, gubimo mnogo u ekonomskom smislu i neopravdano povećavamo ekološko zagadenje," rekla je Tanjugu Kaluđerović. 

Ona naglašava da u današnje vreme postoji tehnologija i način da se sa konvecionalnih, neobnovljivih izvora energije pređe na obnovljivu energiju. 

"Bor i okolina, pa i cela istocna Srbija izuzetno su bogate drvetom. Mnogo malih preduzetnika bi moglo pristojno da živi od proizvodnje peleta ili briketa od otpadnog drveta. Naravno, za to treba stvoriti ekonomske uslove na tržištu, ali od otpadnog drveta sigurno može da se napravi dobar proizvod i time poboljša sistem očuvanja životne sredine", kaže Kaluđerović. Ona je dodala da je Vojvodina bogata poljoprivrednom biomasom koja se baca umesto da se upotrebljava za grejanje. 

Stalna konferencija gradova i opština će, u narednom periodu, održati niz okruglih stolova na temu biomase kako bi potencijalne proizvođače i korisnike, kao i lokalne samouprave upoznala sa svim mogućnostima koje nudi proizvodnja održivih energenata i kako bi njihova proizvodnja što pre zauzela pravu poziciju u Srbiji.

Izvor: http://www.b92.net/biz/vesti/srbija.php?yyyy=2015&mm=01&dd=18&nav_id=948018

Povratak...