f Uspešan nastavak saradnje u oblasti životne sredine - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Uspešan nastavak saradnje u oblasti životne sredine

21.01.2015

„Moramo da se suočimo sa svim izazovima koji su pred nama i proističu iz Memoranduma koji je potpisan 2013. godine u oblasti  zaštite životne sredine. Važno je da učimo od boljih i koristimo primere dobre prakse, kao i da otvorimo dijalog na sva stručna i operativna pitanja, kako bi postigli što bolje rezultate i ostvarili što bolju saradnju“, rekla je danas državni sekretar ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana Božović na sastanaku sa zamenikom ekonomskog saveta francuske ambasade u Srbiji Louis-Charles Arrivé.

Državni sekretar Božović je istakla da potpisani Memorandum daje mogućnost za široku saradnju i veliko polje aktivnosti u narednom periodu. Nove teme koje će se otvoriti u narednom periodu su reciklaža i oblast buke i vibracija.

Na sastanku je bilo reči o daljem unapređenju saradnje u oblasti životne sredine, sa naročitim akcentom na klimatkse promene,  kvalitet vazduha, projekat Natura 2000, oblast buke i vibracija, kao i aspekat zaštite od poplava i prirodnih katastrofa.

Izvor:http://www.eko.minpolj.gov.rs/uspesan-nastavak-saradnje-u-oblasti-zivotne-sredine/?lang=lat

Povratak...