f Održan sastanak sa predstavnicima Programa UN - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Održan sastanak sa predstavnicima Programa UN

28.01.2015

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine održali su radni sastanak sa predstavnicima Programa UN za razvoj na temu moguće saradnje po pitanju sprovođenja koncepta zelene ekonomije u Republici Srbiji u kontekstu održivog razvoja.

Na sastanku su razmotreni elementi za razvoj budućeg strateškog i operativnog okvira za zelenu ekonomiju, koji je zasnovan na međunardnim dokumentima i procesima poput Konferencije UN o održivom razvoju (Rio + 20) usvojenim 2012.godine, kao i zaključcima Komiteta za politiku životne sredine Ekonomske komisije UN za Evropu.

Pored toga, razvoj modaliteta za primenu koncepta zelene ekonomije omogućiće i usklađivanje sa strateškim okvirom Evropske unije za 2020., 2030. i 2050. godinu, što je već i inicirano u Studiji o dostignućima i perspektivama na putu ka zelenoj ekonomiji i održivom rastu za Republiku Srbiju, koja je pripremljena uz pomoć UNDP i UNEP 2012. godine kao svojevrsna platforma za učešće delegacije Republike Srbije na Konferenciji Rio + 20.

Pored toga, tokom sastanka razgovaralo se i o mogućnostima korišćenja sredstava iz novoosnovanog Zelenog klimatskog fonda UN od strane Republike Srbije u svrhu sprovođenja projekata usmerenih kako na ublažavanje klimatskih promena tako i na prilagođavanje na klimatske promene. Zeleni klimatski fond postaće operativan sredinom 2015. godine, kada će i postojati mogućnost da se pristupi njegovim sredstvima.

Izvor:http://www.eko.minpolj.gov.rs/odrzan-sastanak-sa-predstavnicima-programa-un/#more-16625

Povratak...