f Upravljanje vodama na području zemalja članica OEBS-a – povećanje bezbednosti i stabilnosti kroz saradnju - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Upravljanje vodama na području zemalja članica OEBS-a – povećanje bezbednosti i stabilnosti kroz saradnju

27.01.2015

„Ovo je izuzetno važna godina, kako za Republiku Srbiju, tako i za ceo region. Kroz zajednički rad, sagledaćemo važnost regionalne saradnje, naročito u aktivnostima koje se tiču zaštite životne sredine, a posebno zaštite voda. Ovo je velika obaveza i odgovornost koja nam je poverena, ali i mogućnost da republika Srbija doprinese progresu u svim oblastima u regionu. Posebno ističem oblast upravljanje vodama na području zemalja članica OEBS, povećanje bezbednosti i stabilnosti kroz saradnju“, rekla je u svom uvodnom obraćanju državni sekretar ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana na 23. OEBS Ekonomskom i ekološkom forumu, koji se održao u Beču sa temom “Upravljanje vodama na području zemalja članica OEBS-a – povećanje bezbednosti i stabilnosti kroz saradnju”.

Državni sekretar Božović je istakla da će zalaganje Republika Srbije u 2015. godini biti usmereno pre svega na zaštitu reke Dunav i njegovih pritoka, održivom korišćenju prirodnih resursa, kao i povećanju bezbednosti i stabilnosti zemalja u regionu.

„Blagovremena razmena informacija, je od velikog značaja, jer je glavni instrument za prevenciju od šteta, od udesa koje mogu prouzrokovati velika zagađenja voda i životne sredine. Zagađenje predstavlja ozbiljan problem, posebno zagađenje koje potiče od organskih materija i nutrijenata. Potrebno je takođe da radimo na edukaciji i podizanju svesti javnosti, na zaštiti i upravljanju vodama u regionu“, rekla je državni sekretar.
Na kraju državni sekretar Božović je nagalsila prioritete i ciljeve koji će biti od značaja za rešavanje, a tiču se zaštite i upravljanje vodama na području zemalja članica OEBS-a u 2015. godini, a to su: sprovođenje principa dobrog upravljanja vodama putem primene najbolje prakse u implementaciji, što podrazumeva i smanjenje uticaja od zagađenja komunalnim otpadnim vodama u celom regionu, preko izrade lokalnih projekata kojima će se rešavati pitanje prečišćavanja otpadnih voda, bezbednost održivog upravljanja vodenim ekosistemima, razmatranje uticaja klimatskih promena na ovaj resurs, partnerski okvir za zaštitu životne sredine i efikasno korišćenje vode na lokalnom, nacionalnom i preko-graničnom nivou, maksimalno korišćenje ekonomskih instrumenata radi povećanja efikasnosti u oblasti zaštite voda, kao i transparentnost u sektoru voda na regionalnom, nacionalnom i lokalnom nivou.

Forum je okupio oko 200 predstavnika Ministarstava i državnih institucija, međunarodnih organizacija, predstavnike privrede, civilnog društva i akademske zajednice.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/upravljanje-vodama-na-podrucju-zemalja-clanica-oebs-a-povecanje-bezbednosti-i-stabilnosti-kroz-saradnju/

Povratak...