f Grad Beograd – Sekretarijat za zaštitu životne sredine - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Grad Beograd – Sekretarijat za zaštitu životne sredine

07.02.2015

Iz gradske uprave Grada Beograda, Sekretarijat za zaštitu životne sredine obvlajuju OBAVEŠTENJE: Preduzeće „Telekom Srbija” a.d. iz Beograda, Takovska broj 2, podnelo je Sekretarijatu za zaštitu životne sredine zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta proširenja postojeće bazne stanice mobilne telefonije „BG – Veterinarski fakultet” – BG163, BGU163, BGL163, postavljene na zgradi Veterinarskog fakulteta, na katastarskoj parceli broj 2311/1 KO Savski venac, u Ulici Bulevar oslobođenja broj 18, na području gradske opštine Savski venac u Beogradu.

Poziva se zainteresovana javnost da izvrši uvid u sadržinu zahteva u Sekretarijatu za zaštitu životne sredine, 27. marta 43-45, soba 510a, V sprat, radnim danima od 11 do 14 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje mišljenja o zahtevu nosioca projekta je 19. februar 2015. godine.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 10. st. 1. i 2. i člana 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, broj 135/04 i 36/09).

Izvor: http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=1649566

Povratak...