f Subotica: Javni uvid i prezentacija - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Subotica: Javni uvid i prezentacija

10.02.2015

Odsek  za zaštitu životne sredine i održivi razvoj , Sekretarijata za poljoprivredu  i zaštitu životne sredine Grada Subotica na osnovu člana 20. i 30.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (“Službeni Glasnik RS” br.1365/04, 36/09) objavljilo je OBAVEŠTENJE: 

Nosilac projekta  JKP „VODOVOD i KANALIZACIJA“ Subotica, Trg Lazara Nešića br.9/A podneo je zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu  projekta: Centralni objekta vodonabdevanja- Objekat za pripremu vode za piće u Bačkim Vinogradima  , na katastarskoj parceli 1974 ko Bački Vinogradi  koju je izradilo preduzeče Zavod za komunalnu hidrotehniku SUBOTICA, ul. Masarikova br.29.Subotica


Javni uvid u predmetnu Studiju može se izvršiti u  prostorijama  Odseka za zaštiitu životne sredine i održivi razvoj,  II sprat soba 226 , svakog radnog dana od 10-12 časova  od 13.02.2015. do 5 03. 2015.,  a javna prezentacija Studije  održaće se  6.marta 2015.godine  u 12 časova u prostorijama Odseka.

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/8605

Povratak...