f KI: Uklanjaju stabla iz najlepše ulice - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

KI: Uklanjaju stabla iz najlepše ulice

18.02.2015

Nedugo nakon što su mediji objavili informaciju da se kikindska Ulica generala Drapšina našla među 50 najlepših ulica u svetu sa drvoredima i cvetnim lejama, a na osnovu liste preuzete sa sajta „Arhitektura i dizajn“, iz kikindskog opštinskog Sekretarijata za zaštitu životne sredine saopšteno je da će deo stabala u toj kikindskoj ulici, ipak morati da bude uklonjen.

Oštećena, obolela stabla biće zamenjena mladicama celtisa, vrste koja i čini drvored u ulici generala Drapšina. Za sanaciju je izdvojeno pet miliona dinara, a planirani radovi trebalo bi da startuju već od marta – najavljuju u nadležnom Sekretarijatu opštine Kikinda.

Upravo uvažavajući lepotu i značaj drvoreda u kikindskoj ulici generala Drapšina, Sekretarijata za zaštitu životne sredine opštine Kikinda, uz konsultacije sa stručnajcima, preduzima konkretne mere da se zdrava stabla celtisa sačuvaju, a obolela uklone i zamene mladicama iste vrste, objašnjavaju nadležni.

"Mi smo ponosni na činjenicu da je ova ulica proglašena za jednu od najlepših ulica na svetu i kao i ostali građani, želimo da ta ulica u narednom periodu pretrpi što manje izmena", kaže Miodrag Bulajić - član Opštinskog veća zadužen za zaštitu životne sredine.

Pored estetskog, oštećena stabla u frekventnoj kikindskoj ulici imaju još jedan veliki nedostatak, jer predstavljaju rizik po bezbednost stanovnika te ulice, kao i prolaznika. Kompletnim zdravstvenim pregledom, koji su sproveli stručnjaci novosadskog Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, obuhvaćena su 383 stabla u drvoredu duž ulica Braće Tatića i Generala Drapšina. Shodno trajnim oštećenima i opštem lošem stanju, 70 stabala moralo bi biti uklonjeno i zamenjeno mladicama iste vrste.

"Sve to treba da popravi situaciju i opšte stanje kompletnog drvoreda, da postane što atraktivniji. Zamena stabala se inače sprovodi redovno, to je normalna, uobičajena mera održavasnja. Samo, mi to drugačije posmatramo jer smo emotivno vezani za ulicu generala Drapšina", kaže Simona Barna, inženjer pejzažne arhitekture i hortikulture.

"Ono što je zadatk lokalne samouprave i čime se moramo rukovoditi je da se borimo i sačuvamo svako stablo u tom drvoredu. Neophodno je da preduzememo sve potrebne mere da bi popravili zdravstveno stanje i vitalnost stabala u drvoredu duž ulice generala Drapšina", kaže Miodrag Bulajić, član Opštinskog veća zadužen za zaštitu životne sredine.

Ono u šta nas nadležni iz opštine Kikinda uveravaju je činjenica da, ma koliko emotivno bili slabi prema zelenoj krošnji ulice generala Drapšina, laičkim okom i ne vidimo koliko pojedina stabla pate. Obnovljenom, osveženom drvoredu treba da se raduju neke nove generacije Kikinđana.

Izvor:http://www.rtv.rs/sr_lat/vojvodina/kikinda/ki-uklanjaju-stabla-iz-najlepse-ulice_569631.html

Povratak...