f Beleška sa bilateralnog skrininga za Pregovaračko poglavlje 27 - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Beleška sa bilateralnog skrininga za Pregovaračko poglavlje 27

25.02.2015

U periodu od 17. do 21. novembra 2014. godine u Briselu je održan bilateralni skrining za Pregovaračko poglavlje 27- životna sredina i klimatske promene. Belešku sa pomenutog sastanka možete preuzeti ovde.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/beleska-sa-bilateralnog-skrininga-za-pregovaracko-poglavlje-27-zivotna-sredina-i-klimatske-promene/

Povratak...