f Prvi sastanak Tematske upravne grupe za Treći stub - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Prvi sastanak Tematske upravne grupe za Treći stub

11.03.2015

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, Sektora za zaštitu životne sredine prisustvovali su Prvom sastanku Tematske upravne grupe za Treći stub – Očuvanje, zaštita i poboljšanje kvaliteta životne sredine, koji je održan 5. marta 2015. godine u Piranu, Republika Slovenija.

Nakon usvajanja Strategije EU za Jadransko – Jonski region (EUSAIR) od strane Evropskog saveta u oktobru prošle godine i Prvog sastanka Upravnog odbora EUSAIR koji je održan u Ankoni (Italija) u periodu od 22. do 23. januar 2015. godine, održan je i prvi sastnak Tematske upravne grupe za životnu sredinu, na kome je razmatran Poslovnik o radu Tematske upravne grupe (na osnovu nacrta koji je uradio Upravni odbora), opšti i specifični kriterijumi za izbor aktivnosti i projekata, izvori finansiranja, praćenje i evaluacija (polazne osnove / pokazatelje / ciljeve) i drugo.

Na sastanku su takođe prezentovana zajednička iskustva, koja su promovisana kao alat za zaštitu Jadranskog i Jonskog Regiona.

Istaknuto je da su prekogranična zaštićena područja jedan od ključnih prioriteta Republike Srbije u oblasti zaštite životne sredine, koja imaju sve važniju ulogu u međunarodnim, ekonomskim i političkim odnosima. Njihov značaj neosporno raste u očuvanju složenih ekosistema, eksperimentisanju sa novim oblicima ekonomskog razvoja, kao i davanju posebnog značaja lokalnim kulturama i tradicijama. Za dobro upravljanje prekograničnim zaštićenim područjima potrebno je efikasno promovisati nova partnerstva između relevantnih organa uprave i međunarodnih globalnih i regionalnih sekretarijata iz oblasti životne sredine, kao i regionalnim organizacijama aktivnim u oblasti zaštite životne sredine.

Učesnici su ovog sastanka bili su predstavnici osam zemalja potpisnica Jadransko-Jonske inicijative (Italija, Slovenija, Grčka, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Albanija i Srbija) predstavnici Evropske komisije i drugih institucija i organa EU.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/prvi-sastanak-tematske-upravne-grupe-za-treci-stub-ocuvanje-zastita-i-poboljsanje-kvaliteta-zivotne-sredine/

Povratak...