f Evropska komisija produžila za dva meseca rok za planove Srbiji - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Evropska komisija produžila za dva meseca rok za planove Srbiji

19.03.2015

Evropska komisija produžila je za dva meseca rok Srbiji za dostavljanje planova za sve oblasti zaštite životne sredine, rekla je danas državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana Božović prilikom otvaranja Međunarodne konferencije „Cirkularna ekonomija i upravljanje otpadom“.

„U okviru pregovora o pristupanju EU u novembru prošle godine održan analitički skrining na kojem je Srbija iznela stanje u oblasti životne sredine i kada je dogovoreno da do 12. aprila 2015. Srbija dostavi posebe planove sa rokovima. Dobro je da smo pre dva dana dobili pomeranje tih rokova za dva meseca, što nam daje mogućnost da revidiramo te planove sa svim subjektima“, rekla je državni sekretar Božović.

Božović je navela da je u tim planovima koje treba dostaviti Evropskoj komisiji, životna sredina podeljena u 10 oblasti među kojima su upravljanje otpadom, pitanje biocida, zaštita prirode, usklađivanje zakonodavstva.

Ona je naglasila i da je u svim tim segmentima u izveštaju navedeno gde se Srbija nalazi u odnosu na zemlje EU i šta treba da uradi, kao i da u tim posebnim planovima postoje rokovi za to koje zakone o zaštiti životne sredine i kada treba doneti radi prilagođavanja standardima EU.

Podsetila je i da je oblast zaštite životne sredine kompleksna i da u ukupnim pregovorima sa EU čini trećinu svih obaveza Srbije.

Državni sekretar Božović je dodala da u sektoru životne sredine postoje oblasti gde je Srbija skoro i postigla standarde EU, ali i oblastio gde još mora da se mnogo uradi, kao što su upravljanje otpadom i klimatske promene.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/evropska-komisija-produzila-za-dva-meseca-rok-za-planove-srbiji/

Povratak...