f Gradnja Regionalne deponije počinje u junu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Gradnja Regionalne deponije počinje u junu

25.03.2015

Prvi građevinski radovi na izgradnji Regionalne deponije trebalo bi da počnu u junu i da se ceo projekat završi do 28. januara 2017. godine. Ministarstvo za  životnu sredinu je 2011. godine predložilo da se ovaj projekat finansira iz IPA fonda.

Upravljanje otpadom je jedan od najskupljih i najzahtevnijih podsektora životne sredine u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Za izgradnju Regionalnog centra upravljanja otpadom kroz IPA 2012 obezbeđeno je od strane EU 21 milion evra, a Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine obezbedilo je 3,2 miliona evra za nabavku opreme za javna komunalna preduzeća, a lokalne samouprave treba da obezbede 984.000 evra za izgradnju reciklažnih dvorišta.

Izgradnjom Regionalne deponije rešava se problem upravljanja komunalnim otpadom Subotice, Bačke Topole, Malog Iđoša, Čoke, Kanjiže, Sente i Novog Kneževca, sa ukupnim brojem stanovnika od 280.000. Projekat će da obezbedi izgradnju regionalne deponije, transfer stanice, reciklažnih dvorišta, infrastrukturu za kompostiranje, sekundarnu selekciju otpada, nabavku potrebne opreme za primarnu selekciju, sakupljanje i transport otpada. Implementacijom ovog projekta će se obezbediti upravljanje komunalnim otpadom prema zahtevima EU i u skladu sa domaćim zakonodavstvom.

Na sastanku između gradonačelnika Subotice, državne sekretarke i predstavnika EU rečeno je da je ovo prvi infrastrukturni projekat koje je ministarsvo kao korisnik i predlagač predložilo da se finansira iz IPA fonda. Istaknuto je da je reč o primeru dobre prakse i dokaz da su svi dosadašnji problemi rešeni.

Sve lokalne samouprave moraju da planiraju i ispune svoje obaveze u smislu kofinasiranja projekta i izgradnje reciklažnih dvorišta. Za izvođača radova izabrana je italijanska firma, koja će da angažuje za podizvođače domaće građevinske firme.

Izvor:http://www.subotica.com/vesti/gradnja-regionalne-deponije-pocinje-u-junu-id22366.html

Povratak...