f Odgovorno ponašanje prema otpadu kao resursu za reciklažu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Odgovorno ponašanje prema otpadu kao resursu za reciklažu

26.03.2015

„Princip efektivnog i efikasnog upravljanja otpadom podrazumeva pravilno upravljanje postojećim resursima u kome se otpad posmatra kao resurs koji se mora iskoristiti. Efikasna upotreba otpada i usvajanje svih principa koji su definisani evropskom legislativom, predstavljaju preduslove za razvoj reciklažne industrije, ali i za celokupno unapređenje koncepta održivog razvoja u našoj zemlji“, izjavila je danas ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković na konferenciji o učešću privatnog sektora u uslugama prerade i odlaganja otpada.

Ministar je naglasila da je izgradnja regionalnih centara za upravljanje komunalnim otpadom strateški cilj Republike Srbije i da podrazumeva izgradnju celokupne infrastrukture za efikasno i efektivno upravljanje otpadom.

„Pre svega tu mislim na izgradnju transfer stanica za sakupljanje i razdvajanje različitih komponenti iz otpada, ali i izgradnju kako reciklažnih dvorišta tako i postrojenja za iskorišćenje otpada za dobijanje energije. Praktično ovo bi značilo da bi otpad u potpunosti postao resurs u našoj zemlji i da bi samo onaj deo koji ne bi imao nikakvu dodatnu vrednost bio odlagan na deponije“ objasnila je ministar i precizirala da se u Srbiji danas ukupno 19% otpada odlaže na 9 sanitarnih deponija od koji je 7 regionalnih, dok se ostatak odlaže na nesanitarne deponije „što stvara ni malo lepu sliku o stanju životne sredine u našoj zemlji“.

Ministar je rekla da pojedine lokalne samouprave u Srbiji nisu u dovoljnoj meri završile svoje planove upravljanja otpadom i da Ministarstvo više neće tolerisati kašnjenja lokalnih samouprava jer je „propušteno dragoceno vreme i da vremena za gubljenje više nema“.
„Opštine i gradovi treba da uspostave mehanizme za organizovanje primarne selekcije već u samim domaćinstvima jer će se na ovaj način dobiti kvalitetne sekundarne sirovine koje će lako naći mesto na tržištu. Da bi Srbija dostigla postavljene ciljeve, mere moraju biti realne i pristupačne, ali i fazno uspostavljene. U prvoj fazi treba se fokusirati na mere i na ciljeve koji se najlakše mogu postići. Kasnije faze će biti mnogo intenzivnije u pogledu investiranja i učešće domaćinstava u selekciji“, izjavila je Bogosavljević Bošković naglasivši da model rešavanja otpada odnosno, projekat Grada Beopgrada, projekat javno privatnog partnerstva o upravljanju otpada, treba da posluži drugim lokalnim samoupravama kao primer.

„Na primeru Beograda se vidi da kada se dobro radi i kada se uradi kvalitetan Plan upravljanja otpadom, da potencijalnih investitora ne nedostaje. Iz tih razloga Ministarstvo pruža potpunu podršku i nada se brzoj realizaciji koja će biti svetli primer i ostalim gradovima u Srbiji“.

Konferenciju o učešću privatnog sektora u uslugama prerade i odlaganja otpada u Gradskoj skupštini, otvorio je gradonačelnik Siniša Mali. Prisutnima su se pored ministra Bogosavljević Bošković obratili i ministar energetike Aleksandar Antić i Regionalni menadžer za Zapadni Balkan Tomas Lubek.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/odgovorno-ponasanje-prema-otpadu-kao-resursu-za-reciklazu/

Povratak...