f Održivi rast kroz razvoj biomase - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Održivi rast kroz razvoj biomase

26.03.2015

„Mogućnosti za korišćenje energije proizvedene iz biomase značajna je sa više aspekata. Neizvesnost i nesigurnost u snabedevanju energijom, efekti zagađenja životne sredine, kao i posledice klimatskih promena sa kojima se suočavamo poslednjih godina ukazuju na to da moramo razmišljati o alternativnim izvorima energije. U skladu sa tim, sektori poljoprivrede i životne sredine predstavljaju ključne segmente u kojima će se osetiti efekti restruktuiranja energetskog sektora i prelazak sa neobnovljivih na obnovljive energetske izvore.

Sa jedne strane poljoprivreda i šumarstvo treba da obezbede biomasu kao obnovljiv izvor energije, dok će u oblasti životne sredine biti vidljivi pozitivni efekti primene ovog instrumenta“, rekla je državni sekretar Stana Božović Konferenciju o biomasi: „Održivi rast kroz razvoj biomase“ – sa posebnim osvrtom na veće korišćenje biomase u energetske svrhe, koju organizuju Finska ambasada, Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i Privredna komora Srbije (PKS) uz podršku Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije.

Državni sekretar Božović je istakla da proizvodnja energije iz biomase u Republici Srbiji, prepoznata je kao veliki potencijal, što je i ugrađeno kroz usvojene strateške dokumente iz sektora životne sredine, poljoprivrede i šumarstva poput Nacionalnog programa zaštite životne sredine do 2020. godine, Strategije održivog korišćenja prirodnih resursa i dobara, Strategije uvođenja čistije proizvodnje u Republici Srbiji, Strategije upravljanja otpadom za period 2010.-2019., Strategije razvoja šumarstva Republike Srbije kao i Strategije razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja do 2024. godine.

„Primena biomase kao energetskog resursa može imati pozitivne efekte samo ako je zasnovana na konceptu održivosti. To znači da je potrebno sprečiti takmičenje između proizvodnje hrane i proizvodnje energije iz biomase, racionalno koristiti biomasu na osnovu indikatora održivosti i očuvati kvalitet zemljišta kao i organski sadržaj u proizvodnji biomase“, izjavila je državni sekretar.
Na kraju Božović se osvrnula na korišćenje energije iz biomase koje je na principima održivosti i predstavlja kontinuirani proces koji zahteva organizovan i sistematski pristup svih aktera na globalnom, regionalnom i nacionalnom nivou, gde vidimo veliki prostor za saradnju sa finskim parterima i Programom za razvoj Ujedinjenih Nacija.

Biomasa iz šumarstva i poljoprivrede predstavlja najznačajniji obnovljivi resurs za proizvodnju energije u Republici Srbiji, ali on nije neiscrpan. Zato je od izuzetnog značaja da zajednički radimo na uspostavljanju regulatornog i institucionalnog okvira koji će omogućiti racionalno i održivo korišćenje biomase u energetske svrhe u Republici Srbiji.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/odrzivi-rast-kroz-razvoj-biomase/

Povratak...