f Promocija rada multifunkcionalne plovne mašine - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Promocija rada multifunkcionalne plovne mašine

27.03.2015

U okviru obeležavanja 38. godišnjice proglašenja Ludaškog jezera za međunarodno značajno vlažno stanište po Ramsarskoj konvenciji, u Mesnoj zajednici Šupljak, u Gradu Subotica, organizovana je promocija rada multifunkcionalne plovne mašine – amfibije, čiju je nabavku finansirao Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.

Dr Slobodan Puzović, pokrajinski sekretar, naglasio je da će multifunkcionalna mašina (amfibija) služiti za unapređenje ekološkog statusa jezera Palić i Ludaš i dodao da je pokrajinski sekretarijat prošle godine izdvojio 35 miliona dinara za poboljšanje ekološkog statusa oba jezera, a najveća investicija je donacija amfibije. Među prisutnima bili su i predstavnici Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Nacionalnog parka „Kiškunšag“ iz Mađarske, Gradske uprave Subotica, „Park Palić“ d.o.o., JP „Palić-Ludaš“, MZ „Šupljak“, upravljači zaštićenih područja, više udruženja građana, kao i lokalno stanovništvo.

Amfibija će se koristiti za sanaciju i revitalizaciju vodenih staništa jezera Palić i Ludaš, putem košenja i iznošenja trske i druge invazivne vegetacije, sakupljanja i uklanjanja plutajuće i vodene vegetacije, kao i uklanjanjem naslaga mulja i korenja biljaka sa dna jezera. Ova jezera, koja predstavljaju zaštićena područja Park prirode „Palić“ i Specijalni rezervat prirode „Ludaško jezero“ su površinski mala i izuzetno osetljiva, podložna eutrofizaciji, zamuljivanju i obrastanju invazivnim vrstama biljaka. Usled priliva velike količine organskih materija, ubrzano se stvara mulj i pogodni uslovi za razvoj trske, obrastanje obalske zone i smanjivanje površine slobodne vode. Trska, ukoliko se ne suzbija, širi se na okolna značajna staništa – vlažne livade, stepske i slatinske fragmente, značajno menja njihove karakteristike i dovodi do nestajanja. Sprovođenjem ovih mera aktivne zaštite putem upotrebe amfibije, uz uspostavljanje zaštitnih zelenih pojaseva i smanjenje zagađenja iz naselja i poljoprivrednih površina taj proces se usporava i omogućava se opstanak retkih i ugroženih vrsta i njihovih staništa i obezbeđuje održivi eko-etno turizam.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs

Povratak...