f Saradnjom na put za EU - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Saradnjom na put za EU

02.04.2015

U saradnji sa Asocijacijom za razvoj Ibarske doline ''IDA'' i Udruženjem TERRA’S, Nacionalno udruženje za razvoj organske proizvodnje „Serbia Organika“ je, 2. aprila 2015. godine u Subotici organizovala Regionalni forum na temu „Zelenija i pravednija zajednička poljoprivredna i politika zaštite životne sredine“.

Pozdravljajući prisutne ispred organizatora, Ivana Simić, iz “Srbija Organike” je podsetila da je skup deo aktivnosti programa SENSE koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu (REC), a finansira ga Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA). U okviru ovog programa kao sastavnu komponentu čini “Dijalog i umrežavanje” usmeren na unapređenje saradnje između vladinog i civilnog sektora. Istakla je da je još 2009. izrađen Nacionalni akcioni plan razvoja organske proizvodnje koji je revidiran, ali je problem usvajanje od strane Vlade Srbije.

Kao dobru saradnju donosilaca odluka i civilnog sektora, istakla je primer Gradske uprave Subotica i Udruženja TERRA’S, koji su kroz projekat “Organske proizvodnja u funkciji održivog razvoja Srbije” izradili Akcioni plan razvoja organske proizvodnje na teritoriji grada Subotice od 2015. do 2020. godine, o čemu je govorio i, Grgur Stipić, šef Odseka pri Sekretarijatu za poljoprivredu i zaštitu životne sredine. Pozdravljajući prisutne u ime grada domaćina, obavestio ih je da je dokument “prošao” Gradsko veće i biće usvojen na prvom skupštinskom zasedanju.

Objašnjavajući značaj okupljanja OCD i donosilaca odluka, Dragan Roganović, iz Asocijacije za razvoj Ibarske doline "IDA" je najavio održavanje još dva forma, u Kraljevu i Novom Sadu, što će rezultirati Platformom sa smernicama za uspostavljanje partnerske saradnje sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine, kojom će se utvrditi uloga OCD u procesu pridruživanja Srbije EU u Poglavlju 11. – poljoprivreda i ruralni razvoj i Poglavlju 27. – zaštita životne sredine. Ova inicijativa će biti predočena i na skupštinskom Odboru za poljoprivredu i zaštitu životne sredine.

O važnosti saradnje vladinog i nevladinog sektora na putu za EU, govorio je dr Slobodan Puzović, sekretar Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine koji je nedavno učestvovao u Briselu na međunarodnoj konferenciji o stanju životne sredine u Evropi i perspektivama u toj oblasti. Kao jedini predstavnik iz AP Vojvodine, koji je kao član državne delegacije Srbije učestvovao na Bilateralnom skriningu za Poglavlje 27, izvestio je učesnike skupa da je ova oblast najzahtevnija i da se prožima u sve sektorske politike. Stoga je neophodno ojačati stručne i materijalne kapacitete. Kako je rekao, procene su da je više od deset milijardi evra neophodno da se u narednih pet do deset godina poboljša stanje u životnoj sredini i donekle približi standardima EU.

Na kraju je, dr Puzović, rekao da EU nema primedbe na usvajanje zakona, ali je upitna primena. U njihovoj implementaciji važnu ulogu ima stručnost zaposlenih, te je neophodno obezbediti veću uključenost mladih ljudi. S obziroma na nemogućnost njihovog zapošljavanja, trebalo bi da se aktiviraju u udruženjima građana i stiču neophodno iskustvo.

Pre nego što je prezentovala Akcioni plan, Snježana Mitrović, iz Udruženja TERRA’S, je podsetila na predlog iznešen na jednom od sastanaka sa državnim pregovaračkim timom, da se čelnicima uprave prosledi uputstvo sa informacijom i konkretnim obavezama u procesu pridruživanja. Tim pre što se insistira na implementaciji zakona, u čemu najvažniju ulogu ima lokalni nivo. Osvrćući se na probleme u ovoj oblasti kritikovala je ukidanje Fonda za zaštitu životne sredine, umesto da su ga ostavili, a ispitali moguće malverzacije i sudski procesuirali takve slučajeve. Urađeno je obrnuto i načinjena je nenadoknadiva šteta.

Nastavljajući izlaganje, pohvalila je spremnost Gradske uprave Subotica, posebno pojedinaca, da se posle deset godina usvoji dokument poput Akcionog plana razvoja organske proizvodnje u Subotici od 2015. do 2020. godine, ali je problem što se nisu odvojila tražena sredstva za realizaciju utvrđenih mera i aktivnosti. Stoga se već traže drugi izvori finansiranja, a započinje sa lobiranjem za naredni period. Ono što ohrabruje, jeste spremnost da se, ipak, ove godine izdvoji jedan do dva miliona dinara i preko konkursa dodele organskim farmerima.

Nakon izuzetno interesantnog predavanja prof. dr Snežane Oljače, profesorice na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu i predsednice Stručnog saveta za organsku proizvodnju Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine na temu “Organska proizvodnja u funkciji zaštite životne sredine”, usledila je diskusija. Učesnici Foruma su saglasni da je neophodno uspostaviti što bolju saradnju civilnog društva sa nadležnima u procesu pristupanja EU, te utvrditi plan aktivnosti i obezbediti učešće što većeg broja udruženja.

Povratak...