f APROPS jednoglasno usvojen - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

APROPS jednoglasno usvojen

23.04.2015

Na 29. zasedanju Skupštine grada Subotice, koje je održano u u četvrtak, 23. aprila 2015. godine, jednoglasno je usvojena Odluka o donošenju Akcionog plana za razvoj organske proizvodnje na teritoriji Grada Subotice od 2015. do 2020. godine (APROPS). 

Odbornike je o dokumentu ukratko izvestila, Jadranka Stantić, izvršilac za ekonomske poslove u Odseku za privredu i turizam. Između ostalog, je istakla da je izrađen u saradnji Gradske uprave sa Udruženjem TERRA’S preko projekta “Organska proizvodnja u funkciji održivog razvoja Srbije” koji se realizuje uz podršku programa SENSE, a sprovodi ga Regionalni centar za životnu sredinu. Program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju, tako da za izradu nisu korišćena budžetska sredstva. Odbornike je obavestila da je prvi put Nacrt Akcionog plana predstavljen na 10. Međunarodnom festivalu organskih proizvoda BIOFEST, a potom je organizovana druga javna rasprava 4. decembra 2014. godine. Jedan od osnovnih ciljeva dokumenta je da se doprinese razvoju ovog sektora i u 2015. godini povećaju površine pod organskom proizvodnjom za 25%.

U diskusiji je učestvovala jedino odbornica, Mirana Dmitrović, predsednica Odborničke grupe Lige socijaldemokrata Vojvodine, koja je izrazila žaljenje što se ne raspravlja zajedno o Akcionom planu i Strategiji ruralnog razvoja koja je skinuta sa dnevnog reda, jer dokument nije preveden na mađarski jezik. Naglasila je značaj usvajanja APROPS-a, te da je preko medija i istupa predstavnika Udruženja TERRA’S i Organik Control Systema, upoznata o trenutnom stanju i mogućnostima ove privredne grane.

Sednici je prisustvovala, Snježana Mitrović, iz Udruženja TERRA’S koja je bila spremna da odgovara na eventualna odbornička pitanja. Ohrabrena činjenicom da niko nije bio protiv APROPS-a, najavila je njegovu promociju na “Danima otvorenih farmi” u ponedeljak, 27. aprila na organskim farmama u Ljutovu, Oromu i Totovu selu, a potom, 5. maja, predstavnicima lokalnih samouprava, NVO sektora i novinarima.

Subotički APROPS je usklađen sa Nacrtom nacionalnog akcionog plana za razvoj organske proizvodnje za period od 2015 – 2019. godina koji je u okviru ovog projekta revidirala partnerska organizacija Srbia Organika. Uskoro se očekuje usvajanje NAPROP-a na državnom nivou koji je deo Nacionalnog programa ruralnog razvoja od 2015 – 2020. godine. 

Povratak...