f Održane javne rasprave na predlog Nacrta zakona o zaštiti zemljišta - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Održane javne rasprave na predlog Nacrta zakona o zaštiti zemljišta

27.04.2015

U postupku pripreme zakona kojim se uređuje zaštita zemljišta, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine je u periodu od 17. 04. do 23.04. održane javne rasprave u Beogradu, Nišu i Novom Sadu.

Raspravi su prisustvovali predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Autonomne pokrajine, lokalnih samouprava, naučnih institucija, privrede, nevladinih organizacija i zainteresovana javnost.

Tokom ovih javnih rasprava prisutni su mogli da se upoznaju sa prezentacijom Nacrta zakona o zaštiti zemljišta g gde im je ukazan pravni osnov donošenja ovog zakona, sadržaj zakona, kao i novine koje zakon donosi.

Učesnici javnih rasprava su podržali donošenje Zakona naglasivši potrebu za postojanjem zakonske regulative koja u pravnom smislu štiti zemljište kao prirodan resurs. Konstruktivnim predlozima i komentarima su dali doprinos poboljšanju teksta Nacrta zakona, a na osnovu iskustva i problema na koje nailaze u praksi.

Slobodan Erdeljan, pomoćnik ministra, u završnoj reči na javnim raspravema, se zahvalio svim učesnicima i istakao, da svako iz svog delokruga profesije treba aktivno da učestvuje i iznese konkretne predloge i sugestije u cilju donošenja najboljeg Zakona o zaštiti zemljišta. Takođe je zatražio od učesnika javnih rasprava da sve primedbe dostave i pisanim putem.

Radna grupa za izradu nacrta Zakona će razmatrati sve predloge i primedbe koji se dostave Ministarstvu do 7. maja 2015. godine u predloženoj formi obrasca koji se nalazi na sajtu Ministarstva.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/odrzane-javne-rasprave-na-predlog-nacrta-zakona-o-zastiti-zemljista/#more-17260

Povratak...