f Dodela sredstava lokalnim samoupravama u APV - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Dodela sredstava lokalnim samoupravama u APV

21.05.2015

Pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine dr Slobodan Puzović održao je sa sardnicima, konferenciju za novinare, na kojoj su predstavljeni rezultati dva konkursa Sekretarijata i potpisani ugovore sa korisnicima – predstavnicima lokalnih samouprava, u vrednosti od 32,5 miliona dinara.

„Ponudili smo 35 miliona dinara bespovratnih sredstava za izradu planova generalne regulacije i planova detaljne regulacije. Na konkurs se prijavilo 12 lokalnih samouprava, i mi smo podelili ukupan iznos koji je tražen od 16 miliona dinara. Na drugom konkursu za oblast životne sredine gde smo ponudili 16,1 milion dinara, javilo se čak 35 lokalnih samouprava sa preko 40 projekata. Morali smo da finansiramo svega jedan deo, zato što nismo imali dovoljno sredstava, te smo odobrili 25 projekta u 25 različitih lokalnih samouprava, pre svega za projekte koji se tiču odlaganja otpada, odnosno nabavke kanti za domaćinstva, kontejnera za lokalne samouprave, ali i za aktivnosti u oblasti rešavanja pitanja animalnog otpada i sanaciju zagađenih staništa, naveo je dr Puzović.

Realizacijom konkursa za plansku dokumentaciju, objasnio je dr Puzović, biće omogućeno da lokalne samouprave budu osposobljene da idu korak dalje i razvijaju svoju privredu i radne zone, te da primenjuju prostornu i plansku dokumentaciju i otvore nove investicije.

„Kada je reč o oblasti životne sredine, naš cilj bio je snabdevanje opština potrebnim kantama za odlaganje smeća. Procenjuje se da će realizacijom ovih projekata biti kupljeno 4.000 kanti za domaćinstva. Tako će biti omogućena i selekcija smeća, kako bi samo ono što zaista nikom ne treba završilo na odgovarajućoj deponiji“, istakao je dr Puzović.

Kao jedan od gorućih problema, koji nije ponuđen u sklopu ovih konkursa, ali se Sekretarijat trudio da pomogne u njegovom rešavanju, dr Puzović je naveo i pitanje upravljanja medicinskim otpadom.

„Reč je o otpadu koji ima tretman opasnog otpada. U centru Novog Sada postoji skladište sa pet tona medicinskog otpada, a reč je o lekovima kojima je istekao rok trajanja. I naš Sekretarijat je želeo da ovim konkursom, koji je namenjen lokalnim samoupravama, pomogne da se bar deo ako ne ceo taj medicinski otpad, koji sada već dugo postoji u centru našeg grada, izveze na bezbedan način u inostranstvo, te oslobodimo ovaj prostor za prikupljanje ovakvog otpada od građana. Na žalost, Grad Novi Sad se nije javio sa takvim projektom i Sekretarijat nije dobio priliku da podrži rešavanje ovog problema“, izneo je pokrajinski sekretar za za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.

Prema rečima svih učesnika današnje pres konferencije u Pokrajinskoj vladi, i ove godine se pokazalo da je interes lokalnih samouprava, i opština i gradova, na teritoriji naše pokrajine, mnogostruko veći nego ponuđena sredstva. Zajedničko je stanovište da bi lokalne samouprave mogle da pripreme projekte, koji vrede više stotina miliona dinara, jer postoji veliki broj nagomilanih problema u lokalnim samoupravama, pre svega kada je reč o zagađenjima vodotoka, neadekvatnom odlaganju otpada, u vezi sa kvalitetom vazduha, u oblasti upravljanja zaštićenim područjima i drugim oblastima.

Resorni sekratar je naglasio da su potrebna ogromna sredstva da se ispune osnovni zahtevi i saniraju ekološke crne tačke kao uslov za naš ulazak EU.

„Mi moramo da se svi zajedno izborimo, da se najzad sredstva koja se po zakonu ubiraju na takse i naknade u oblasti zaštitu životne sredine, a to je nekoliko milijardi dinara, usmere ka fondovima za životnu sredinu, kakav mi imamo u Pokrajini, da se ponovo formira Republički fond za životnu sredinu i da deo sredstava, koji se skuplja u Vojvodini po ovom osnovu, zaista i bude vraćen Vojvodini, te da tako pokušamo da sa malo većim finansijskim sredstvima na ovaj način rešimo ekološke probleme i da našu životnu sredinu prilagodimo uslovima života građana, a naš rad uskladimo sa vrednostima EU“.

Na pres konferenciji je najavljen i nov konkurs Sekretarijata po osnovu neraspodeljenih sredstava za plansku dokumentaciju, čiji je iznos 17 miliona dinara. Ova sredstva će lokalnim samoupravama u Vojvodini biti ponuđen već naredne nedelje i rok za prijavu je mesec dana.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs

Povratak...