f RAC SU – Potpisana Deklaracija o saradnji u Beču - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

RAC SU – Potpisana Deklaracija o saradnji u Beču

04.06.2015

Saradnja, umrežavanje i partnerstvo u oblasti zaštite životne sredine bili su u fokusu godišnjeg skupa Arhus centara, koji je u Beču 3. i 4. juna, organizovala Kancelarija OEBS-a za ekonomske i ekološke aktivnosti. Menadžeri Arhus centara (iz Albanije, Jermenije, Azerbejdžana, Belorusije, Bosne i Hercegovine, Gruzije, Kazahstana, Kirgistana, Moldavije, Crne Gore, Srbije, Tadžikistana, Turkmenistana i Ukrajine), su zajedno sa predstavnicima međunarodnih i regionalnih organizacija, kao i sa koordinatorima u resornim ministarstvima i savetnicima u OEBS-u, razgovarali o njihovom doprinosu u procesu demokratizacije u oblasti životne sredine, transparentnosti i odgovornosti. 

Među onima koji su pozdravili skup, bio je i Jovica Čekić, ministar savetnik Stalne misije Srbije pri OEBS-u koji je rekao da će u potpunosti podržati sprovođenje Arhuske konvencije i rad Arhus centara u budućnosti, što je pohvalila, Ljubinka Kaluđerović. Ona je izvestila o aktivnostima Stalne konferencije gradova i opština u implementaciji ove konvencije u našoj zemlji, dok je Srđan Matović, iz Kragujevca predstavio rad Mreže Arhus centara Srbije. Osim njega, među članovima naše delegacije su bili Darija Šajin iz novosadskog, Sonja Popović iz niškog i Snježana Mitrović, iz subotičkog Arhus centra koji su potpisali Deklaraciju o saradnji između Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. U zajedničkoj deklaraciji se navodi posvećenost jačanju partnerstva i saradnje među 13 Arhus centara u jugoistočnoj Evropi u cilju jačanja promocije i primene Arhuske konvencije, zatim da se olakša dijalog organizacija civilnog društva preko granica, te efikasnije rešavanje zajedničkih problema zaštite životne sredine.

Inače, uz podršku OEBS-a do sada je u 14 zemalja formirano 59 Arhus centara koji u sklopu svog rada promovišu sprovođenje konvencije o pristupu informacijama, učešću javnosti u donošenju odluka i pristupu pravosuđu u pitanjima životne sredine. Arhus centri pružaju platformu za saradnju i partnerstvo u rešavanju ekoloških i bezbednosnih pitanja, istaknuto je na ovom skupu.

 

Povratak...