f AC SU - RASPRAVA O IZMENAMA ZAKONA O OTPADU - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

AC SU - RASPRAVA O IZMENAMA ZAKONA O OTPADU

03.07.2015

Regionalni Arhus centar Subotica i Udruženje TERRA’S su u četvrtak, 2. jula 2015. godine, organizovali skup na kojem se raspravljalo o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom.

Pozdravljajući prisutne, projekt menadžer Udruženja TERRA’S i Regionalnog Arhus centra Subotica, Snježana Mitrović, je objasnila da Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine do 12. jula sprovodi Javne rasprave na tri zakona iz oblasti zaštite životne sredine i to Nacrti zakona o izmenama i dopunama Zakona: o upravljanju otpadom, o zaštiti životne sredine i o zaštiti prirode.

- Imajući u vidu značaj sva tri dokumenta, ipak smo se odlučili da na ovom, nazovimo ga, radnom sastanku zainteresovanih, razgovaramo o otpadu, jer bi uskoro trebalo da se započne sa izgradnjom Regionalne deponije u Subotici. Veoma je značajno što se pozivu odazvala GU Subotica sa šest predstavnika, a to je pokazatelj njihovog ozbiljnog pristupa ovoj oblasti. Skupu su prisustvovale ekološke organizacije, javna preduzeća, pokrajinski inspektor zaštite životne sredine, građani, mediji i operateri za upravljenje otpadom. Na neki način smo neprijatno iznenađeni da od 21 operatera koji su na spisku Službe za zaštitu životne sredine, validne kontakt podatke ima svega 8 njih, na skup ih je došlo troje, a upravo za njih su izmene ovog zakona od značaja, jer je to “ustav” koga se moraju pridržavati u svom radu.

Nakon uvodne veoma žučne polemike zašto se do sada nisu organizovali ovakvi skupovi, jer operateri nailaze na velike probleme u svom radu, te mnogi odustaju, usledila je skoro tročasovna veoma konstruktivna diskusija.

Na kraju je dogovoreno da predstavnici Arhus centra, TERRA’S-a, Eco Fenix B Tima i CEKOR-a, sve iznete primedbe, predloge i pitanja formulišu u pisanom obliku tokom vikenda o čemu će se razgovarati na zajedničkom sastanku u lokalnoj samoupravi u ponedeljak, 6. jula, a potom će se na javnoj raspravi u Novom Sadu zatražiti odgovori od organizatora, Minisatrstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

S obzirom na konkretne primedbe i predloge za unapređenje oblasti upravljanja otpadom na području grada Subotice, dogovoreno je da se u lokalnoj samoupravi inteziviraju zajednički susreti sa operaterima i civilnim sektorom.

Pozivamo sve zainteresovane da uzmu učešće u javnim raspravama predložena tri dokumenta o čemu se mogu informisati na http://www.mpzzs.gov.rs/od-ponedeljka-javna-rasprava-o-nacrtima-tri-zakona-u-oblasti-zastite-zivotne-sredine/.

 

Kontakt osoba za dodatne informacije u Udruženju TERRA’S i Arhus centru je Barbara Sudarević: 024 – 554 – 600 lokal 127 ili 064 – 95 – 17 – 277. 

 

 

Povratak...