f Izmenama i dopunama zakona do Zelenog fonda - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Izmenama i dopunama zakona do Zelenog fonda

03.07.2015

„Održivo institucionalno rešenje za pitanje finansiranja i implementacije projekata iz sektora zaštite životne sredine predstavlja u ovom trenutku strateški najznačajnije pitanje po dalji razvoj sektora u Republici Srbiji“, rekla je državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana Božović na Pododboru za transport, energetiku, zaštitu životne sredine, klimatske promene i regionalni razvoj i istakla da se trenutno u proceduri nalaze tri nova zakona, odnosno, izmene i dopune zakona o zaštiti životne sredine, zakona o upravljanju otpadom i zakona o zaštiti prirode kojim će se regulisati osnivanje Zelenog fonda.

Božović je naglasila da Izmene i dopune zakona o zaštiti životne sredine regulišu osnivanje Zelenog fonda, odnosno instrumenta Vlade Republike Srbije za finansiranje projekata zaštite životne sredine, kao i da je uloga Zelenog fonda da na finansijski i institucionalno održiv način omogući finansiranje projekata zaštite životne sredine radi dostizanja obaveznih standarda zaštite životne sredine u skladu sa pravnim tekovinama EU, u planiranom roku. Navela je da su ostvareni prihodi Odseka za ekonomske instrumente u oblasti zaštite životne sredine koji obavlja poslove bivšeg Fonda, a na osnovu naknada propisanih zakonom, u 2014. godini su iznosili 7.6 milijardi dinara, u 2013. 5.2 milijardi, u 2012. 3.7 milijardi.

„Značaj Zelenog fonda je u usmeravanju sredstava koja se ostvaruju po principu ’’zagađivač plaća’’ u kofinansiranje značajnih infrastrukturnih projekata za zaštitu životne sredine, u prvom redu projekata upravljanja otpadom i otpadnim vodama, kao dve finansijski i tehničko najzahtevnije komponentne“, izjavila je državni sekretar i iznela podatak da je preliminarna procena troškova sektora životne sredine iznosi jedanaest i po milijardi evra, od čega je šest i po namenjeno investicijama, a više od 5 milijardi eura će biti investirano u infrastrukturne projekte upravljanja pijaćom vodom, otpadnim vodama i upravljanja otpadom, čime će se otvoriti nova radna mesta i podstaći razvoj ekonomije.

Državni sekretar Božović je zaključila da je optimalno kofinansiranje infrastrukturnih projekata za sektor životne sredine iz Zelenog fonda, a u cilju dostizanja planiranih standarda u odgovarajućem roku je 45 posto i da je Zeleni fond neophodan kao institucija koja se bavi planiranjem, projektovanjem, finansiranjem, implementacijom i nadzorom projekata zaštite životne sredine.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/izmenama-i-dopunama-zakona-do-zelenog-fonda/

Povratak...