f Obaveštenje: Bazna stanica mobilne telefonije - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Obaveštenje: Bazna stanica mobilne telefonije

07.07.2015

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine objavlilo je: OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU za projekat „Bazna stanica mobilne telefonije - SU27/SUH27/SUU27/SUL27SU – Trg cara Jovana Nenada“ , koji obuhvata zamenu i proširenje (rekonstrukciju) na katastarskoj parceli 3723/3 KO Stari grad Grad, Subotica, objekta Otvorenog univerziteta (46.1019383°, 19.6649802°), nosioca projekta „TELEKOM SRBIJA“ AD Beograd, Takovska br. 2.

Zainteresovana javnost ima pravo žalbe u roku od 15 dana od dana objavljivanja obaveštenja u sredstvima informisanja.

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/9273

Povratak...