f Održana javna rasprava o nacrtima zakona o izmenama i dopunama tri ekološka zakona - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Održana javna rasprava o nacrtima zakona o izmenama i dopunama tri ekološka zakona

06.07.2015

U Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode održana je javna rasprava o nacrtima zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine, Zakona o zaštiti prirode i Zakona o upravljanju otpadom. Javnu raspravu organizovalo je Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne u saradnji sa Pokrajinskim zavodom za zaštitu životne sredine.

Javnoj raspravi je prisustvovao i pokrajinski sekretar za zaštitu životne sredine i održivi razvoj dr Slobodan Puzović, koji je naglasio da je resorni pokrajinski sekretarijat u načelu saglasan sa brojnim predlozima izmena i dopuna ovih zakona, međutim predlaže i da se ubace važne dopune u one segmenata zakone koji su bitni za nadležnosti AP Vojvodine i za unapređenje stanja životne sredine u pokrajini.

„U oblasti izmena i dopuna Zakona o zaštiti životne sredine, naša suštinska primedba i sugestija jeste da se dopuni član koji se odnosi na takse i naknade u oblasti životne sredine, odnosno da se najzad i Pokrajina pojavi kao subjekat ubiranja dela prihoda od taksi i naknada na teritoriji AP Vojvodine“, kazao je sekretar Puzović. On je dodao da je predloženo da to bude 30 odsto od svih prikupljenih taksi i naknada na teritoriji pokrajine, te da novac ide u pokrajinski budzetski fond iz kog će se sufinansirati aktivnosti vezane za oblast životne sredine, upravljanje otpadom, monitoring, zaštićena priroda dobra, potom za održivo korišćenje prirodnih resursa i za povećanje zaštitnih zelenih pojaseva, čime će se konkretno doprineti unapređenju stanja životne sredine u Vojvodini.

„Za sada Pokrajina po zakonu ne ubira nikakva sredstva od taksi i naknada u oblasti životne sredine i smatramo da je to veliki problem“, kazao je Slobodan Puzović.

Što se tiče izmena i dopuna Zakona o upravljanju otpadom, sekretar Puzović smatra da su predložene sugestije na mestu, ali da je važno da se pronađe mehanizam kako da se zakon implementira u praksi.

„Smatramo da nešto nije u redu kada imamo Zakon i Strategiju upravljanja otpadom, a na terenu je stanje isto kao pre, a u nekim segmentima čak i gore“, istakao je sekretar Puzović.

Kada je reč o Zakonu o zaštiti prirode, sekretar Puzović kaže da u zakonu treba da se unaprede članovi koji se odnose na postojeća zaštićena prirodna dobra i njihovo zoniranje.

„Neophodno je da se unaprede članovi koji se odnose na zone zaštite drugog i trećeg stepena unutar već postojećih zaštićenih područja u Srbiji, odnosno da se zaista obezbedi očuvanje tih prirodnih vrednosti, što nam je i evropska obaveza. Smatramo da je sadašnje stanje neodrživo, jer je dozvoljeno suviše različitih aktivnosti u drugom i trećem stepenu zaštićenih područja, tako da često nema nikakve razlike između onoga što je zaštićeno i onoga što nije u odnosu na mogućnosti korišćenja prostora“, kazao je dr Slobodan Puzović.

Izvor: http://www.ekobalans.net/vesti/2-ekologija/529-odrana-javna-rasprava-o-nacrtima-zakona-o-izmenama-i-dopunama-tri-ekoloka-zakona.html

Povratak...