f Voda u Paliću mikrobiološki ispravna, probleme i dalje prave alge - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Voda u Paliću mikrobiološki ispravna, probleme i dalje prave alge

14.07.2015

Turistička sezona na Paliću svečano je otvorena krajem juna, međutim, o kvalitetu vode u jezeru nije bilo mnogo reči niti preciznih informacija. Kakvog je kvaliteta voda i da li je pogodna za kupanje i rekreaciju ove sezone, pitali smo Žiku Reha, sekretara Sekretarijata za poljoprivredu i zaštitu životne sredine Gradske uprave.

Po nalogu Sekretarijata, Zavod za javno zdravlje je, pored fizičko-hemijske i biološke analize, koju radi svakog meseca, uradio i dodatnu mikrobiološku analizu 24. juna, upravo zbog letnje sezone na palićkom kupalištu. Prema rečima Reha, tumačenje rezultata vode nije jednostavan proces, jer je to kompleksan eko-sistem, u kom imamo hemijski sastav vode, biološki, kao i ekološke odnose u samoj vodi, te situacija ne može da se posmatra crno i belo. Mikrobiološka analiza je u granicama prihvatljivih vrednosti, što nije bio slučaj prethodnih godina, te se sa ovog aspekta voda može koristiti u rekreativne svrhe, međutim, kada su u pitanju hemijski i biološki parametri, postoje vrednosti koje odskaču od propisanih.

Što se tiče mikrobiološke analize vode, ona je u granicama prihvatljivih vrednosti za jezera II i III klase, što znači da se po mikrobiologiji voda može koristiti za kupanje, turizam i rekreaciju. Naravno, mikrobiloški parametri su trenutni, pokazuju trenutno stanje. Mikrobiologija se vrlo brzo menja.

Što se tiče hemije i bioloških parametara, postoje parametri koji odskaču od propisanih vrednosti, pre svega količina fitoplanktona. Njihova ukupna količina vodu svrstava u V klasu i po ovome se ovakve vode ne mogu koristiti u turističke svrhe. To je konstantan i ne tako nov problem Palićkog jezera, stvar je samo u tome što su od 2011. i 2012. godine usvojeni novi propisi iz ove oblasti koji obavezuju da se priliko tumačenja rezultata uzmu u obzir ove propisane granične vrednosti. Prema tome, ukoliko bilo koji od parametara iskoči iz propisanih vrednosti, sama voda dobija klasu najgoreg parametra. Ukoliko se tumači prema količini algi i udelu modrozelenih algi u fitoplanktonu koji u IV sektoru jezera dostiže i 80 odsto, Palićko jezero ne može da zadovolji ove stroge kriterijume.“ kazao je Žika Reh, tumačeći rezultate analize vode u jezeru Palić.

Kvalitet vode na Paliću se nije znatno menjao poslednjih godina pa i decenija, međutim, od 2009. godine su primetna izvesna pobošanja ekološkog stanja, naročito u I, II i III sektoru jezera, dok je u IV sektoru, koji je turistički deo, poboljšanje dosta slabije. Hemijski sastav vode se  nije  bitnije menjao poslednjih godina, što je rezultat prisustva modrozelenih algi koje su konstatan problem u jezeru.

„Činjenica je da prema analizi koja je rađena u aprilu kvalitet s mikrobiološkog aspekta bio tako]e zadovoljavajući, što možda pokazuje određenu tendenciju da je smanjen određen vid fekalnog zagađenja koji je ranije dovodio do toga da smo ranijih godina imali povećan broj kolimfornih bakterija fekalnog porekla u jezeru. Ove godine nisu konstatovane.“ dodao je Reh.

Najnovija analiza vode u jezeru Palić govori nam da je voda s jedne strane ispravna za kupanje i rekreaciju, a s druge strane da prelazi dozvoljene granice nekih parametara. Čini se da je na svakom od nas da redovno prati stanje vode, te da shodno tome, odluči da li će ovog leta zaplivati u ovom nekada popularnom jezeru.

Izvor: http://www.subotica.com/vesti/voda-u-palicu-mikrobioloski-ispravna-probleme-i-dalje-prave-alge-id23364.html

Povratak...