f Subotica:TEHNOPAPIR „Skladište i tretman neopasnog otpada“ - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Subotica:TEHNOPAPIR „Skladište i tretman neopasnog otpada“

23.07.2015

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine je objavilo OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
za projekat „Skladište i tretman neopasnog otpada“, na katastarskoj parceli 953 i 954 KO Stari grad, Subotica, ulica Bore Stankovića br. 37 (46.10757°, 19.66476°), nosioca projekta DOO „Tehnopapir“ Beograd, autoput za Novi Sad br. 74. 

Zainteresovana javnost ima pravo žalbe u roku od 15 dana od dana objavljivanja obaveštenja u sredstvima informisanja.

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/9326

Povratak...