f Uređeno 39 lokacija zelenih površina duž Bulevera vojvode Stepe - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Uređeno 39 lokacija zelenih površina duž Bulevera vojvode Stepe

31.07.2015

JKP „Zelenilo – Beograd” uredilo je zelene površine uz Bulevar vojvode Stepe na 39 lokacija. Obnovljene su i međublokovske zelene površine na potezu od Trošarine do Autokomande, sa obe strane ulice.

Uređenje je započelo utovarom i odvozom oko 190 metara kubnih šuta i drugog materijala, a zatim su izdignute krošnje i orezane grane na 20 stabala, dok su suva i bolesna stabla posečena. Obnovljeno je blizu 10.200 kvadrata travnjaka i zasađeno je sezonsko cveće, ukrasno šiblje i živa ograda. Takođe, postavljeno je ukupno 65 klupa duž ulice. 

Tokom ove akcije izgrađena su tri nova dečja igrališta, jedna teretana na otvorenom, teren za mali fudbal i dva kutka za miran odmor. 

Igralište za decu, sa četiri nova dečja rekvizita na gumenoj podlozi, izgrađeno je kod broja 118-120. U blizini igrališta je teretana za vežbanje na otvorenom, kao i sportski teren za mali fudbal. Na ovom i na fitnes igralištu postavljene su česme sa pijaćom vodom, u saradnji sa JKP „Beogradski vododvod i kanalizacija”.

Na drugom novom igralištu, koje se nalazi na lokaciji u Vojvode Stepe 261-263, postavljena su četiri nova rekvizita za igru, dok su za odmor i razonodu starijih sugrađana postavljena dva šah stola. Treće igralište napravljeno je kod broja 282, gde su takođe postavljena četiri rekvizita za igru dece i 12 klupa sa naslonom. 

Uz pešačke staze, kod crkve, i na ulazu u Vojvode Stepe sa Autokomande, postavljeni su i „zeleni zidovi”, koji upotpunjuju pejzažnu sliku. Pored toga, prostor za odmor sugrađana uređen je i kod okretnice tramvaja, gde su postavljena dva šah stola i jedna rustik garnitura za sedenje.

Izvor: http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=1689703

Povratak...