f GU Subotica: Dozvole za upravljanje otpadom - ECO FENIX B TEAM - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

GU Subotica: Dozvole za upravljanje otpadom - ECO FENIX B TEAM

03.09.2015

Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Odsek za zaštitu životne sredine i održivi razvoj objavilo je OBAVEŠTENJE o prijemu Zahteva operatera „ECO FENIX B TEAM“ Subotica, Gajeva br.75. za obnovu dozvole za sakuplajnje i transport neopasnog otpada na teritoriji Grada Subotice.

Društvo za reciklažu sekundarnih sirovina „“ECO FENIX B TEAM“ poseduje dozvolu za sakupljanje, transport, tretman i skladištenje neopasnog otpada na teritoriji Grada subotica ( Registarske oznake UO-2/2011).

Operater , “ECO FENIX B TEAM“ na osnovu zaključenih ugovora sa proizvođačima otpada ( metalni, nemetalni otpad i tekstil) isti preuzima i na lokaciji u Gajevoj br.75. razvrstava tretira i predaje operaterima koji poseduju dozvolu nadležnog organa za određenu vrstu otpada .

Dozvola za sakuplajnje i transport otpada se u skladu sa odredbama Zakona obnavlja po isteku 5 godina, podnošenjem Zahteva što je Operater “ECO FENIX B TEAM“ i učinio.

Uvid u podneti zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u kancelariji Gradske kuće – Trg slobode br. 1 II sprat soba 226-Odsek za zaštitu životne sredine i održivi radnim danima u vremenu od 10 do 15 časova, do 15.09.2015.godine

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/9427

Povratak...