f Međunarodni Dan zaštite ozonskog omotača - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Međunarodni Dan zaštite ozonskog omotača

16.09.2015

„Država čini sve kako bi doprinela globalnoj akciji očuvanja ozonskog omotača kroz primenu propisa kojima bi se smanjila upotreba štetnih hemikaliija. U skladu sa ovogodišnjim sloganom „Ozonski omotač – jedino što te razdvaja od UV zraka“, važno je skrenuti pažnju građanima da povedu računa prilikom kupovine proizvoda i odaberu one koji ne sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač. U svakodnevnom životu koristimo uređaje ili pak preparate koji mogu naneti štetu. To su pre svega stari rashladni uređaji – zamrzivači i frižideri, klima uređaji, protiv požarni aparati ili dezodoransi. Ukoliko već imamo uređaj koji sadrži ovu supstancu, treba da vodimo računa i da na kraju životnog veka uređaja, odnosno pre recikliranja ili uništavanja uređaja supstanca izvuče iz sistema i odloži na propisan način kako ne bi završila u životnoj sredini“, apelovala je ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević Bošković povodom obeležavanja Međunarodnog Dana zaštite ozonskog omotača.

Ministar Bogosavljević Bošković je istakla činjenicu da prema podacima Ujedinjenih nacija ozonski omotač pokazuje znake oporavka i da će se prema njihovim procenama, do 2050. godine regenerisati u značajnoj meri. Ministarstvo je u cilju zaštite ozonskog omotača, realizacije i koordinacije svih aktivnosti vezanih za implementaciju Montrealskog protokola, u okviru Ministarstva oformljena je Nacionalna ozonska kancelarija u decembru 2008. godine. Ona kroz svoj redovni rad, obezbeđuje da Republika Srbija ispuni svoje obaveze u zaštiti ozonskog omotača, prvenstveno upostavljanjem zakonodavnog okvira za kontrolu supstanci koje oštećuju ozonski omotač, preduzimanjem konkretnih mera i aktivnosti na jačanju javne svesti, kapaciteta u ispunjavanju propisanih normi, a posebno pružanje pomoći industriji u rashladnom sektoru da smanji potrošnju ovih supstanci.

„Jedna od najvažnijih aktivnosti Kancelarije je izdavanje dozvola za uvoz/izvoz supstanci koje oštećuju ozonski omotač u cilju precizne kontrole potrošnje ovih supstanci i izveštavanja nadležnih organa protokola o ovim podacima“, naglasila je ministar.

Bogosavljević Bošković je podsetila da punu podršku u realizaciji nacionalnih projekata i obeležavanja Dana ozonskog omotača u Srbiji finansira se iz sredstava Multilateralnog fonda za implementaciju Montrealskog protokola, posredstvom Organizacije UN za industrijski razvoj (UNIDO), kao i da je jedan od projekata koji doprinose smanjenju potrošnje supstanci koje oštećuju ozonski omotač realizovan u 2015. godini „Demonstracioni projekat zamene centrifugalnih CFC čilera”.

U okviru ovog projekta nabavljena su i isporučena dva čilera Upravi za zajedničke poslove republičkih organa (UZZPRO), odnosno izvršena je zamena dva stara čilera u zgradi SIV 3 novim čilerima koji će kao rashladno sredstvo koristiti HFC (fluorougljovodonike). Za nabavku novih čilera UNIDO je odobrio finansijska sredstva u iznosu od 160.000 američkih dolara. Ugradnjom novih čilera povećana je energetska efikasnost, odnosno rashladni sistem postiže maksimalan efekat sa minimalnim utroškom energije, a takođe zaštita ozonskog omotača postiže se korišćenjem zamenjenog rashladnog sredstva freonom koji pripada supstancama koje ne oštećuje ozonski omotač.

U narednom periodu planiran je nastavak aktivnosti vezanih za edukacije, obuke inspekcije za zaštitu životne sredine, obuke servisnih tehničara iz rashladnog i klimatizacionog sektora, ali i donošenje novih podzakonskih akata, izdavanje sertifikata i unapređenje saradnje sa organizacijama civilnog društva.

Izvor: http://www.mpzzs.gov.rs/medjunarodni-dan-zastite-ozonskog-omotaca/#more-4158

Povratak...