f Kraljevina Švedska jedan od najznačajnijih bilateralnih donatora Srbije - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Kraljevina Švedska jedan od najznačajnijih bilateralnih donatora Srbije

22.09.2015

„Kraljevina Švedska je jedan od najznačajnijih bilateralnih donatora Srbije za oblast životne sredine. U saradnji sa Međunarodnom agencijom za razvoj Kraljevine Švedske, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine godišnje uspešno sprovodi projekte vredne 3 miliona evra. Projekti imaju za cilj pripremu Ministarstva za pregovarački proces u okviru poglavlja za životnu sredinu i klimatske promene, jačanje kapaciteta za pripremu i upravljanje značajnim infrastrukturnim projektima koji se finansiraju iz pretpristupnih fondova EU, kao i finansiranje prioritetnih infrastrukturnih projekata iz oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama“, rekla je državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Stana Božović, tokom radne posete Kraljevini Švedskoj.

Božović je naglasila da zahvaljujući saradnji sa Švedskom, pregovaračka grupa za poglavlje 27 uspešno je završila oba skrining procesa i dostavila Evropskoj Komisiji dokument koji daje prikaz statusa i planova sprovođenja pravnih tekovina EU za sektor zaštite životne sredine za narednih 25 godina.

Teme sastanaka bile su upravljanje otpadom, upravljanje vodama, zaštita prirodnih resursa (voda, vazduh, zemljište), inspekcijski nadzor, upravljanje projektima i evropske integracije. Član delegacije koja je posetila Švedsku bio je i gradonačelnik Leskovca, Goran Cvetanović, obzirom da se u gradu Leskovcu iz EU fondova, fondova Kraljevine Holandije, Kraljevine Švedske i Ministarstva, finansira postrojenje za tretman otpadnih voda čija je vrednost 24 miliona eura. Predstavnici Ministarstva su aktivno uključeni u implementaciju aktivnosti na postrojenju za tretman otpadnih voda u Leskovcu, i ovo je bila izuzetna prilika da gradonačelnik Leskovca poseti jedno takvo postrojenje u Švedskoj koje postoji 40 godina i vrši uslugu tretmana otpadnih voda za 750 000 ljudi.

Sa zamenicom direktora Međunarodne agencije za razvoj, državni sekretar Božović je razgovarala o nastavku donatorske podrške Kraljevine Švedske za projekte Ministarstva, u prvom redu nastavka trenutnih projektnih aktivnosti, ali i otvaranja novih značajnih projekata jačanja infrastrukture i ljudskih kapaciteta na nacionalnom nivou i u saradnji sa zemljama regiona.

Tokom radne posete, delegacija je posetila Ministarstvo životne sredine i energetike Kraljevine Švedske, Ministarstvo spoljnih poslova, Međunarodnu agenciju za razvoj, Agenciju za zaštitu životne sredine, Agenciju za upravljanje vodama, kao i dva regionalna sistema za upravljanje otpadom i otpadnim vodama.

Izvor:http://www.eko.minpolj.gov.rs/kraljevina-svedska-jedan-od-najznacajnijih-bilateralnih-donatora-srbije-za-oblast-zivotne-sredine/

Povratak...