f Subotica: Obaveštenje o podnetom zahtevu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Subotica: Obaveštenje o podnetom zahtevu

21.09.2015

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine objavio je OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU.

Nosilac projekta „TELENOR“ DOO, Beograd, Omladinskih brigada br. 90 podneo je dana 18.09.2015. godine pod brojem IV-08-501-311/2015, Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: „Bazne stanice mobilne telefonije na lokaciji Subotica 25“, na katastarskoj parceli 3471 KO Stari grad, Subotica, ulica Karađorđev put 37 (46.102873°, 19.649556°).

Uvid u podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama Odseka za zaštitu životne sredine i održivi razvoj (Trg Slobode 1, Gradska kuća, II sprat,  soba 226).

Zainteresovani organi, organizacije i javnost u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja mogu dostaviti mišljenja o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu, lično ili poštom na gore navedenu adresu, ili elektronski na adresu zivotnasredina@subotica.rs. 

Izvor: http://subotica.rs/index/page/lg/sr/id/9464

Povratak...