f Puštena u rad zvanična stranica Pregovaračke grupe 27 – životna sredina - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Puštena u rad zvanična stranica Pregovaračke grupe 27 – životna sredina

26.10.2015

Obaveštavamo vas da je puštena u rad zvanična veb stranica Pregovaračke grupe 27-životna sredina (PG 27), koja je dostupna, kako članovima PG 27, tako i zainteresovanoj javnosti. Stranica je izrađena u okviru ENVAP 2 projekta sa ciljem unapređenja komunikacije i koordinacije aktivnosti PG 27. Na stranici će biti dostupni Zakoni i podzakonski akti u oblasti životne sredine i klimatskih promena (koji prenose EU propise) i njihovi prevodi, NPAA (za deo životna sredina), strateška dokumenta u oblasti životne sredine i njihovi prevodi; Godišnji izveštaj EK o napretku u oblasti životne sredine i „Post skrining” dokument.

Osim pomenutih dokumenata, na stranici PG27 biće objavljivane kratke informacije o održanim sastancima PG 27, najave predstojećih sastanaka sektorskih radnih grupa, raspored radionica u okviru ENVAP 2 projekta, informacije o usvajanju i izradi relevantnih dokumenata u okviru pregovaračkog procesa i biće uspostavljen link za sajt Kancelarije za EU integracije.

Stranica PG 27 je dostupna na sledećem linku: http://www.pregovarackagrupa27.gov.rs.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/pustena-u-rad-zvanicna-stranica-pregovaracke-grupe-27-zivotna-sredina/#more-18543

Povratak...