f GU Subotica: Obaveštenje o podnetom zahtevu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

GU Subotica: Obaveštenje o podnetom zahtevu

03.11.2015

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine objavio je OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA DAVANJE SAGLASNOSTI NA STUDIJU PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU.

Nosilac projekta „KMR VISION“ DOO Subotica, Peščarina br. 17. podneo je dana 03.11.2015.  pod brojem IV-08-501-364/2015, Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju procene uticaja na životnu sredinu projekta: „POSLOVNI OBJEKAT P+1 PROIZVODNJA LIMENIH ORMARIĆA I POLICA“, na katastarskim parcelama 17397/1 i 17403/4 KO Novi Grad , ulice Peščarina 17 (46.111306°, 19.732272°).

Javni uvid u predmetnu Studiju može se izvršiti u prostorijama Odseka za zaštiitu životne sredine i održivi razvoj, II sprat soba 226, svakog radnog dana od 10-12 časova od 06.11.2015. do 26.11. 2015., a javna prezentacija Studije održaće se 30.11.2015. godine u 12 časova u prostorijama Odseka.

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/9671

Povratak...