f GU Subotica: Obaveštenje o poništenju Rešenja - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

GU Subotica: Obaveštenje o poništenju Rešenja

18.11.2015

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, objavio je OBAVEŠTENJE O PONIŠTENJU REŠENJA za projekat „Upravljanje otpadnim vozilima“ na katastraskoj parceli 11336/2 KO Donji grad, Grada Subotica (46. 07128°, 19.67719°), nosioca projekta „PR „VASILJEW“ Subotica, Verušićka br.21A.

Tekst rešenja se u celosti može preuzeti na Internet adresi:http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Resenja/IV-08-501-249-2015-p.pdf

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/9705

Povratak...