f Srbija postupa u potpunosti u skladu sa Konvencijom o proceni uticaja na životnu sredinu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Srbija postupa u potpunosti u skladu sa Konvencijom o proceni uticaja na životnu sredinu

19.11.2015

„Apsolutno su netačne informacije da se gradi nova nuklearna elektrana. Istina je da dva bloka nuklearne elektrane, koja radi već 40 godina, treba da budu zamenjena novim, savremenim, visokobezbednim. Plan je da novi blokovi zamene stare u periodu od 2032. godine do 2037. godine“, rekla je danas ministar poljoprovrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević Bošković.

Bogosavljević Bošković je naglasila da Srbija ne može da zabrani, niti osujeti ovu zamenu, jer je ona stvar energetske politike suverene države i energetske politike EU i dodala da Srbija može, i koristi mogućnost, u skladu sa Konvencijom o proceni uticaja na životnu sredinu, u prekograničnom kontekstu, da učestvuje u proceni uticaja za navedeni projekat.

„Studiju je uradila Mađarska, odnosno ekspertske službe i objavljena je na sajtu ministarstva, a naša naučna i stručna javnost i svi zaintersovani imali su mogućnost da je prouče i daju svoje primedbe, sugestije i predloge. Ministarsvu su dostavljane primedbe i sugestije dva meseca i one su prosleđene nadležnom mađarskom ministarstvu“, izjavila je ministar.

Javna rasprava je održana 5. i 6. novembra i celokupna stručna javnost je bila obaveštena o tome, istakla je Bogosavljević Bošković, i dodala da je poziv za učešće u analizi studije poslat na 41 adresu.

„Obavestitili smo SANU, i univerzitete i fakultete koje se bave ovom problematikom, nevladine organizacije, nadležna ministarstva, a poseban dopis upućen je poslanicima, skupštinskom Odboru za zaštitu životne sredine. Odbor je odredio svog predstavnika, koji je imao zadatak da uzme učešće u javnoj raspravi, ali se on nije odazvao pozivu i toj obavezi“, naglasila je ministar Bogosavljević Bošković.

Ministar je naglasila da je javna rasprava završena i da se priprema zapisnik i da ćemo do kraja novembra, a najkasnije početka decembra dostaviti naša mišljenja i dodala da, bi tada trebalo da se izjasnimo da li je Studijom uzeto u obzir sve ono što je sa aspekta životne sredine važno za Srbiju.

„Studija se priprema ozbiljno, a predviđena su četiri nivoa zaštite i radi se o najsavremenijoj tehnologiji koja se planira instalirati kroz nove blokove. U Studiji su predviđene mere zaštite od udesa, koje će se sprovesti, kao i mere odgovora na udes, ako do njega dođe, mere maksimalne kontrole kako se ne bi dozvolilo da dođe do udesa većih razmera, odnosno udesa koji bi mogao imati štetne posledice po naše stanovništvo“, rekla je ona.

Mađarska je otpočela pripremu neophodne dokumentacije za zamenu dva bloka, a uključivanje novih blokova, umesto postojećih podrazmeva složene procedure i ogroman posao za koje je neophodno 15-ak godina. Radi se o uobičajenom postupku u zameni blokova koji imaju svoj rok trajanja od 50 do 60 godina.

Obzirom na period korišćenja koji je iza sada aktivnih blokova i uobičajeno vreme njihovog trajanja, kao i složene i dugotrajne procedure njihove zamene, Mađari su započeli na vreme pripremu njihove zamene zaključila je ministar.

U ovom postupku, najpre se radi Studija procene uticaja na životnu sredinu, a tek potom priprema se tehnička dokumentacija na osnovu koje se sprovodi izgradnja, tj. uključivanje novih umesto starih blokova. Planirano je da postojeći blokovi budu zamenjeni najsavremenijim i visokobezbednim blokovima tipa VVR-1200, najnovije ruske tehnologije 3+. U Studiji su predviđene mere zaštite od udesa, koje će se sprovesti, kao i mere odgovora na udes, ako do njega dođe, mere maksimalne kontrole kako se ne bi dozvolilo da dođe do udesa većih razmera, odnosno udesa koji bi mogao imati štetne posledice po naše stanovništvo.

Srbija je inače jedna od 11 zemalja koja se prijavila da budu uključena u razmatranje Studije uticaja predloženog projekta na životnu sredinu.

Izvor:http://www.eko.minpolj.gov.rs/srbija-postupa-u-potpunosti-u-skladu-sa-konvencijom-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu/#more-18703

Povratak...