f Subotica: Izveštaj o održanim predavanjima na Hajdukovu, Šupljaku i Paliću - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Subotica: Izveštaj o održanim predavanjima na Hajdukovu, Šupljaku i Paliću

23.11.2015

Udruženje građana Ostorka u okviru projekta ZAJEDNIČKIM SNAGAMA UNAPREĐUJEMO EKOLOŠKO STANJE PALIĆKOG I LUDAŠKOG JEZERA koji je sufinansiran od strane Grada Subotice - Služba za zaštitu životne sredine i održivi razvoj i Pokrajinskog Sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, u oblasti zaštite i unapređenja životne sredine u 2015. godini, prošle nedelje je organizovalo seriju predavanja na Hajdukovu, Šupljaku i Paliću. 

Nije se pokazala velika zainteresovanost od strane lokalnog stanovništva, naročito ne u mesnoj zajendici Hajdukovo, uprkos unapred objavljenom pozivu u medijima, na internet stranicama, i lepljenih plakata. Bez obzira na mali odaziv od strane građana imali smo izuzetno konstruktivne diskusije i primedbe od prisutnih na planove formiranja zaštitnih pojaseva oko Palićkog jezera. Na Šupljaku smo imali najveći broj prisutnih i otvorena pitanja na zadate teme, kao i za druge teme koje su aktuelne lokalnom stanovništvu. Na Paliću je broj prisutnih bio zadovoljavajući gde je diskusija ulazila dublje u temu i postavljala su se pitanja vezana za uspešnost upravljanja prirodnim vrednsostima, investicijama, potrebe za unapređenja komunikacija između upravljača i lokalnog stanovništva.

Više puta su se postavljala pitanja koja se odnose na pravno-vlasnička pitanja, nekontrolisanih i nepoznatih izvora zagađenja, kanalizacija, i trske itd.

Na kraju je došlo do zaključka da je u većini slučajeva nedostaje odgovarajuća komunikacija, ali u cilju unapređenja iste je neophodna blagovremena rekacija od svih strana. Moramo priznati da i javnost treba da se uključi i da prisustvuje na objavljenim javnim raspravama, i da daju svoje primedbe na vreme, da bi se izbegle naknadne primedbe i nezadovoljstvo.

Predavači su bili: Vinkó Tamás, Bognár Pásztor Hajnalka i Josip Mamuzić.

Konstruktivne primedbe su dali: Kiss Árpád ispred Udruženja seljaka Subotica na Hajdukovu, Hulló István, biolog i Kovács P. Lehel, preduzetnik na Paliću.

Kao nastavak se organizuje otvorena diskusija u vidu okruglog stola u petak, 27. novembra 2015. - u petak 18h u MZ Palić. Okrugli sto ima za cilj da uključuje proizvođače i stanovništvo u diskusiju sa predstavnicima lokalnih samouprava- Služba za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, i upravljača prirodnih dobara – Javno preduzeće Palić-Ludaš, kako bi međusobni dijalog bio uspešan i konstruktivan sada i u budućnosti.

Teme okruglog stola su značaj formiranja zaštitnih pojaseva i mogućnosti prelazka na organsku proizvodnju.

Pozivamo sve bitne aktere i javnost da na javnoj otvorenoj diskusiju iznesu mišljenja i sugestije o problemu Palićkog i Ludaškog jezera, u cilju upoznavanja načina viđenja svih strana i razvoja konstruktivne zajedničke saradnje. 

Povratak...