f Subotica: Procena uticaja na životnu sredinu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Subotica: Procena uticaja na životnu sredinu

01.12.2015

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine objavio je na svom sajtu OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA DAVANJE SAGLASNOSTI NA STUDIJU PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU.

Nosilac projekta „VIP MOBILE“ DOO, OMLADINSKIH BRIGADA BR. 21, Novi Beograd, putem ovlašćenog preduzeća „KODAR INŽENJERING“ DOO, AUTOPUT ZA ZAGREB BR. 41i, Beograd podneo je dana 27.11.2015.  pod brojem IV-08-501-393/2015, Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju procene uticaja na životnu sredinu projekta: „NS2429 02 SU Subotica Kireška“, na katastarskoj parceli 18962/3 KO Novi grad, Subotica, ulice KIREŠKA 113A (46.109563°, 19.678998°).

Javni uvid u predmetnu Studiju može se izvršiti u prostorijama Odseka za zaštiitu životne sredine i održivi razvoj, II sprat soba 226, svakog radnog dana od 10-12 časova od 04.12.2015. do 24.12.2015., a javna prezentacija Studije održaće se 28.12.2015. godine u 12 časova u prostorijama Odseka.

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/9740

Povratak...