f Subotica: Procena uticaja projekata na životnu sredinu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Subotica: Procena uticaja projekata na životnu sredinu

28.12.2015

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine objavio je OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA DAVANJE SAGLASNOSTI NA STUDIJU PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU. 

Nosilac projekta „RAVNICA“ AD Bajmok, Zubačište br. 72/A podneo je dana 22.12.2015.  pod brojem IV-08-501-410/2015, Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju procene uticaja na životnu sredinu projekta: „TOVILIŠTE SVINJA 4 x 12,80 x 52,53 m KAPACITETA 2500 TOVLJENIKA U TURNUSU“, na katastarskoj parceli 7443/1 KO Bajmok, ulice Stanišićka bb (45.967326°, 19.394685°).

Javni uvid u predmetnu Studiju može se izvršiti u prostorijama Odseka za zaštiitu životne sredine i održivi razvoj, II. sprat soba 226, svakog radnog dana od 10-12 časova od 04.01.2016. do 04.02. 2016., a javna prezentacija Studije održaće se 11.04.2016. godine u 12 časova u prostorijama Odseka.

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/9798

Povratak...