f Značaj zaštite životne sredine u projektu izgradnje malih hidrocentrala u Ljuboviji - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Značaj zaštite životne sredine u projektu izgradnje malih hidrocentrala u Ljuboviji

15.01.2016

Pomoćnik ministra Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Slobodan Erdeljan održao je sastanak posvećen prevazilaženju problema iz oblasti zaštite životne sredine u projektima izgradnje malih hidroelektrana na teritoriji Opštine Ljubovija. Sastanku su prisustvovali predstavnici Opštine Ljubovija, investitori za izgranju malih hidroelektrana na ovoj opštini, Zavoda za zaštitu prirode Srbije i Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Opština Ljubovija poseduje znatan potencijal malih vodotokova koji se može koristiti za proizvodnju energije iz obnovljivih resursa. Imajući u vidu specifičnost ove opštine i činjenicu da hidropotencijal ove opštine obuhvata teritoriju zaštićenog područja SRP ,,Кlisure reke Trešnjiceˮ, tokom sastanka je diskutovano o problemima vezanim za zaštitu ribljeg fonda, ograničenjima koja postoje prilikom izgradnja malih hidreoelektrana u zaštićenim područjima, strateškoj proceni i proceni uticaja na životnu sredinu projekata malih hidroelektrana. Predstavnici ministarstva su predočili zakonsku regulativu iz životne sredine koja reguliše oblast malih hidrelektrana i naglasili da je za projekte malih hidrelektrana ključno sagledati sve aspekte životne sredine u prostorno- planskim dokumentima.

Na kraju sastanka date su smernice predstavnicima Opštine Ljubovija za realno sagledavanje potencijala malih vodotokova i problema životne sredine na predloženim lokalitetima za izgradnju malih hidroelektrana, kako bi se uklonile administrativne barijere za investitore i smanjile posledice po prirodne vrednosti tokom realizacije ovih projekata.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/znacaj-zastite-zivotne-sredine-u-projektu-izgradnje-malih-hidrocentrala-u-ljuboviji/

Povratak...